OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Obwieszczenie Starosty ostrowskiego z dnia 30 października 2019

Obwieszczenie Starosty ostrowskiego z dnia 30 października 2019

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 października 2019r.

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 października 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiadamia, że w dniu 24 października 2019r. została wydana decyzja Starosty Ostrowskiego nr RPA.674o.ID.9.2019 zezwalajaca na realizację inwestycji drogowej polegajacej na ” Rozbudowie ulicy Czeresniowej w Ostrowie Wielkopolskim ( od ulicy Zagajnikowej do granicy działki nr 5/2)". W/w inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości : Ostrów Wielkopolski działki nr 22/1, 45/5, 45/7( obręb 0154),działki nr 2/3, 3/5, 4/1 ( obręb 0155). W/w inwestycja obejmuje również następujące nieruchomości : Ostrów Wielkopolski działka nr 19 ( obręb 0131), dzialki nr 19/1, 20/4, 20/6, 21/1, 23/5, 44/3, 46/3 ( obręb 0154), działki nr 1/8, 1/10, 1/12, 2/5, 3/3, 15/3, 16/3 ( obręb 0155)

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2019-10-30
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2019-10-30 13:22:14
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 28

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
  Czas wytworzenia: 2019-10-30
  Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
  Czas udostępnienia: 2019-10-30 13:19:15
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 6