OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Posiedzenie zarządu w dniu 12 grudnia 2019 roku

Posiedzenie zarządu w dniu 12 grudnia 2019 roku

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2019-12-12
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2020-01-15 14:08:51
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 20

Załączone pliki

 1. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze: nauka, edukacja, oświata i wychowanie w roku 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:26:54
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 2
 2. w sprawie zawarcia aneksu do umowy z Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:27:04
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 1
 3. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze: ochrona i promocja zdrowia w roku 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:27:11
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 2
 4. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze: porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym w roku 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:27:22
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 3
 5. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:27:32
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 2
 6. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzież w roku 2020,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:27:43
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 2
 7. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w roku 2020
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 10:27:53
  Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
  Licznik pobrań: 3