OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Artykuł: Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

 1. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 840/28, 840/29,840/20,840/19, 840/8,840/17, 840/34 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2020 z dnia 2020.01.02, brak sprzeciwu
 2. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 466/84, 466/85, 466/122, 466/123, 466/124, 466/125 ( obręb 0026) inwestor Energa Operator S.A. z/s  Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.2.2020 z dnia 2020.01.02, brak przeciwu
 3. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Tarchały Wielkie na działkach nr 668, 399, 666 ( obręb 0011)i w miejscowości  Topola Wielka na działce nr 1888 ( obręb 0012)inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.3.2020 z dnia 2020.01.07,brak sprzeciwu
 4. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Dębnica ul. O.Andrzeja Cierpki, na działkach 136/18, 136/11, 136/3,136/22 ( obręb 0005) inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.4.2020 z dnia 2020.01.07, brak sprzeciwu
 5. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie  ul. Ostrowska, Bukowa,Dębowa,Grabowa na działkach nr 605/2,1412,1290/11,1392 ( obręb 0007) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o.w Tarnowie Od. w Poznaniu, znak sprawy  RPA.6743.4.5.2020 z dnia 2020.01.08, brak sprzeciwu
 6. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Wielkie ul. Ostrowska, Kwiatowa na dzialkach nr 605/2, 553 ( obręb 0007)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.o.o. w Tarnowie Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.6.2020 z dnia 2020.01.08, brak sprzeciwu
 7. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Wysocka na działkach nr 8/5, 9/2, 10/5, 11/7, 11/4, 30/12, 12/1 ( obręb 0104)inwestor Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy  RPA.6743.4.7.2020 z dnia 2020.01.10, brak sprzeciwu
 8. Budowa  sieci wodociągowej w miejscowości Kwiatków  na dzialkach nr 145/1, 138/16 ( obręb 0013) inwestor PUK sp.zo.o. z/s Gorzyce Wielkie, znak sprawy RPA.6743.4.8.2020 z dnia 2020.01.14
 9. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 1MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Hebanowa na działce nr 33/14 ( obręb 0207) inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.9.2020 z dnia 2020.01.16, brak sprzeciwu
 10. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Magnoliowa, Olchowa na działkach nr 223/23, 223/2, 223/20, 224 ( obręb 0210)inwestor Energa Operator S.A. z/s w Gdańsku, znak sprawy RPA.6743.4.10.2020 z dnia 2020.01.17, brak sprzeciwu
 11. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Gorzyce Wielkie  ul. Piaskowa na działkach nr 1097/24, 1097/23, 1097/22, 1097/8, 1098/2, 1098/3, 1109, 1124/11, 1124/9, 1124/10, ( obręb 0007)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.11.2020 z dnia 2020.01.24, brak sprzeciwu
 12. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Dobra na działkach nr 22/1, 25/2 ( obręb 0112)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.12.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 13. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5MPa w miejscowości Ostrów wielkopolski ul. Krańcowa, Figowa na działkach nr 38/1, 42/13 ( obręb 0111)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznanń,znak spawy RPA.6743.4.13.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 14. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa  w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Piękna na działkach nr 1/9, 1/5, 4/11, 4/7, 7/6, 6/4,5/3 ( obręb 0087) inwestor  Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawyRPA.6743.4.14.2020    z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 15. Budowa sieci gazowej o cisnieniu do 0,5MPa w miejscowości Tarchały Wielkie ul. Raszkowska na działkach nr 15, 21/11 ( obręb 0011)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.15.2020 z dnia 2020.01.29, brak sprzeciwu
 16. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Czekanów na działkach nr 607/14, 607/15, 607/16, 607/17, 607/18, 607/19, 607/21, 607/22, 607/23, 607/24, 607/25, 607/26, 607/27, 607/28, 607/29, 607/30, 607/31, 607/32, 607/33, 607/34, 607/35, 607/36, 607/37, 607/38, 607/39, 607/40, 607/41, 607/42, 607/43, 607/44, 607/45, 607/46, 607/47, 607/48, 607/49, 607/50, 607/51, 607/52, 607/53, 607/54, 607/55, 607/56, 607/57, 607/58, 607/59, 607/60, 607/61, 607/62, 607/63, 607/64, 607/65, 607/66, 607/67, 252, 607/3, 607/4, 607/5 ( obręb 0004)inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.16.2020 z dnia 2020.01.29
 17. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębnica rej. ul.Oj.A.Cierpki na działkach nr 754/3, 265/2 ( obręb 0005) inwestor Gruszczyński Karol, znak sprawy RPA.6743.4.17.2020 z dnia 2020.02.04
 18. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ostrów Wielkopolski  ul. Fraszczaka ( odcinek w ul. Piłsudskiego) na działce nr 20 ( obręb 0095) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, znak sprawy RPA.6743.4.18.2020 z dnia 2020.02.05
 19. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zacharzew ul. Leśna na działkach nr 5/63,4/17 ( obręb 0027)inwestor Karolina Pawlak prowadzaca działalnośc p.n YOUR HOUSE Karolina Pawlak, znak sprawy RPA.6743.4.19.2020 z dnia 2020.02.11
 20. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrów Wielkopolski rej. ul.Żniwnej, na działkach nr 1, 34 ( obręb 0167) inwestor WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A.z/s Ostrów Wielkopolski, znak sprawy RPA.6743.4.20.2020 z dnia 2020.02.14
 21. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Zacharzew  na działkach nr 5/39, 4/17,5/63 ( obręb 0027)inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sparwy RPA.6743.4.21.2020 z dnia 2020.02.14
 22. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Przygodzice ul. Witosa, na działce nr 879, inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.22.2020 z dnia 2020.02.14
 23. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Gorzyce Małe ( obręb 0004),na działce nr 105 i  Radziwiłłów( obręb 0018) na działkach nr 45, 48/11 ,inwestor Polska Spółka Gazownictwa sp.zo.o. Od. Poznań. znak sprawy RPA.6743.4.23.2020 z dnia 2020.02.14
 24. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Ostrów Wielkopolski ul. Graniczna, Staroprzygodzka na działkach nr 20/10, 20/9,15 ( obręb 0137)i dz. nr 6/1 ( obręb 0134), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak spawy RPA.6743.4.24.2020 z dnia 2020.02.18
 25. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Ociąż ul. Zakrzewki, Spokojna na działkach nr 66, 267 ( obręb 0016)inwestor Polska spółka gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.25.2020 z dnia 2020.02.18
 26. Budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 MPa w miejscowości Jelitów, na działkach nr 17,83 ( obręb 0009) inwestor Polska Spółka Gazownictwa Sp.zo.o. Od. Poznań, znak sprawy RPA.6743.4.26.2020 z dnia 2020.02.19

 

pokaż metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Dorota Smuga
Czas wytworzenia: 2020-01-07
Osoba udostępniająca: Dorota Smuga
Czas udostępnienia: 2020-02-21 11:33:54
Podmiot udostępniający: Powiat Ostrowski
Licznik wejść: 35