Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2016

ROK 2016

  Sprawozdanie

  Czas wytworzenia: 2017-05-24
  Czas udostępnienia: 2017-05-24 13:54:36

  Wyniki

  Czas wytworzenia: 2016-01-21
  Czas udostępnienia: 2016-01-21 14:53:33

  Wyniki

  Uchwała Zarządu Powiatu Ostrowskiego Nr 407/2016 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2016 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w sferach:...

  Czas wytworzenia: 2016-01-18
  Czas udostępnienia: 2016-01-18 15:19:39

  Wyniki

  Czas wytworzenia: 2015-12-09
  Czas udostępnienia: 2015-12-09 12:17:45

  Ogłoszenie - Nabór na członka komisji konkursowej

  Czas wytworzenia: 2015-12-09
  Czas udostępnienia: 2015-12-09 12:52:27

  Wzory dokumentów

  Czas wytworzenia: 2015-12-09
  Czas udostępnienia: 2015-12-09 12:53:48

  Program

  Czas wytworzenia: 2015-12-09
  Czas udostępnienia: 2015-12-09 12:57:23

  Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów

  Zaproszenie do zgłoszenia kandydatów Starosta Ostrowski zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ostrowskiego, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych oceniających oferty w ramach otwartego konkursu na...

  Czas wytworzenia: 2015-11-16
  Czas udostępnienia: 2015-11-16 08:26:43

  Ogłoszenie

  Czas wytworzenia: 2015-11-13
  Czas udostępnienia: 2015-12-08 15:30:45

  Projekt

  Czas wytworzenia: 2015-09-14
  Czas udostępnienia: 2015-09-14 14:21:26