Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2017

ROK 2017

  Wzory dokumentów

  Czas wytworzenia: 2017-08-25
  Czas udostępnienia: 2017-08-25 12:16:03

  Zaktualizowany kosztorys i harmonogram od 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2017-01-17
  Czas udostępnienia: 2017-01-17 15:03:01

  Uchwała w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2017 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzoncym działalność pożytku publicznego na realizację zadań w strefach: ochrona i promocja zdrowia; porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; upowszechnienie kultury fizycznej i sportu; krajoznawstwo, wypoczynek dzieci i młodzieży; kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

  Czas wytworzenia: 2017-01-17
  Czas udostępnienia: 2017-01-18 15:17:26

  Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

  Czas wytworzenia: 2016-11-29
  Czas udostępnienia: 2016-11-29 21:39:47

  Ogłoszenie - Nabór na członka komisji konkursowej

  Starosta Ostrowski zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Ostrowskiego do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych, oceniających oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w...

  Czas wytworzenia: 2016-11-29
  Czas udostępnienia: 2016-11-29 21:57:24

  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pożytku publicznego w 2017 roku oraz wzory dokumentów

  Czas wytworzenia: 2016-11-22
  Czas udostępnienia: 2016-11-23 14:00:33

  Wyniki

  Czas wytworzenia: 2016-11-17
  Czas udostępnienia: 2016-11-17 10:21:54

  Ogłoszenie

  Czas wytworzenia: 2016-10-19
  Czas udostępnienia: 2016-10-19 14:46:18

  Projekt

  Czas wytworzenia: 2016-09-16
  Czas udostępnienia: 2016-09-16 15:34:07