OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 43

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty w IV edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Czas wytworzenia: 2020-01-16
  Czas udostępnienia: 2020-01-16 15:30:28

  GGN.6821.41.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. Ostrów Wielkopolski, obręb 0021, dz. 8

  Czas wytworzenia: 2020-01-13
  Czas udostępnienia: 2020-01-13 15:04:01

  GGN.683.23.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - dot. obręb Sulisław, dz. 9/1

  Czas wytworzenia: 2020-01-08
  Czas udostępnienia: 2020-01-08 12:26:19

  Rejestr zgłoszeń budowy rok 2020

  Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w miejscowości Wtórek na dzialkach nr 840/28, 840/29,840/20,840/19, 840/8,840/17, 840/34 ( obręb 0025), inwestor Energa Operator S.A. z/s Gdańsk, znak sprawy RPA.6743.4.1.2020 z dnia 2020.01.02 Budowa sieci...

  Czas wytworzenia: 2020-01-07
  Czas udostępnienia: 2020-01-21 14:58:40

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Dębnica, dz. 622/2

  Czas wytworzenia: 2020-01-02
  Czas udostępnienia: 2020-01-02 12:13:39

  GGN.683.19.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. Dębnica, dz. 622/3

  Czas wytworzenia: 2020-01-02
  Czas udostępnienia: 2020-01-02 12:16:42

  GGN.683.17.2018 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - obręb Fabianów, dz. 213/3

  Czas wytworzenia: 2020-01-02
  Czas udostępnienia: 2020-01-02 12:22:44

  Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych

    Powiat Ostrowski, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad...

  Czas wytworzenia: 2020-01-02
  Czas udostępnienia: 2020-01-02 14:43:36

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Przygodzice dz. 1716/23)

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprezdaży (Przygodzice dz. 1716/23)

  Czas wytworzenia: 2019-12-04
  Czas udostępnienia: 2019-12-04 11:02:06

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. obr. Dębnica, dz. 622/2

  Czas wytworzenia: 2019-12-02
  Czas udostępnienia: 2019-12-02 13:53:57

  GGN.683.19.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. obr. Dębnica, dz. 622/3

  Czas wytworzenia: 2019-12-02
  Czas udostępnienia: 2019-12-02 13:56:00

  GGN.683.23.2019 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia - dot. obr. Sulisław, dz. 9/1

  Czas wytworzenia: 2019-12-02
  Czas udostępnienia: 2019-12-02 13:59:24

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 610/1 położonej w obrębie Bogdaj, gmina Sośnie z działką 1250

  Czas wytworzenia: 2019-11-25
  Czas udostępnienia: 2019-11-25 13:28:10

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 206 położonej w obrębie Tarchały Wielkie, gmina Odolanów z działkami 205, 207, 423

  Czas wytworzenia: 2019-11-25
  Czas udostępnienia: 2019-11-25 13:30:26

  Sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia III Liftback 1.8 TSI

  Czas wytworzenia: 2019-11-13
  Czas udostępnienia: 2019-11-13 14:35:40

  Ogłoszenie naboru wniosków IV Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Na podstawie § 7 Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków IV Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2019/2020

  Czas wytworzenia: 2019-11-13
  Czas udostępnienia: 2019-11-14 09:17:27

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości

  Czas wytworzenia: 2019-11-12
  Czas udostępnienia: 2019-11-12 08:51:07

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 11:56:10

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019r. dotyczace wszczęcia postępowania

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 13:27:05

  GGN.683.19.2019 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia - dot. obręb Dębnica, dz. 622/3

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 13:14:42
  Strony: 1 2 3 4 5 6 43