Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 40

  GGN.683.11.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obręb Przygodzice, dz. 24/1

  Czas wytworzenia: 2019-03-19
  Czas udostępnienia: 2019-03-19 10:38:38

  Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawengo dotyczące inwestycji polegajacej na przebudowie sieci gazowej niskiego cisnienia w Odolanowie

  Czas wytworzenia: 2019-03-19
  Czas udostępnienia: 2019-03-19 15:48:10

  GGN.683.7.2018 ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia art. 10 Kpa - dot. Ostrów Wielkopolski, obręb 0096, dz. 90, 92

  Czas wytworzenia: 2019-03-15
  Czas udostępnienia: 2019-03-15 15:27:52

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie  do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemyłowych pochodzących z myjni samochodowej (dz. o nr 1942/1 w m. Odolanów)

  Czas wytworzenia: 2019-03-07
  Czas udostępnienia: 2019-03-07 13:39:58

  GGN.683.12.2018 - ogłoszenie o wydaniu decyzji, dot. Ostrów Wlkp., obręb 0037, dz. 68/7

  Czas wytworzenia: 2019-02-27
  Czas udostępnienia: 2019-02-27 11:07:14

  GGN.683.17.2018 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia o powołaniu rzeczoznawcy, dot. obręb Fabianów, dz. 213/3

  Czas wytworzenia: 2019-02-20
  Czas udostępnienia: 2019-02-20 11:44:19

  GGN.683.11.2018 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. gm. Przygodzice, obr. Przygodzice, dz. 24/1

  Czas wytworzenia: 2019-02-20
  Czas udostępnienia: 2019-02-20 11:44:33

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dot. Ołobok, dz. 323, 324/2, 322, 1040, 1039, 508, 330, 329, 324/1, 317, 316, 311/1

  Czas wytworzenia: 2019-02-05
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 14:26:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  Czas wytworzenia: 2019-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-01 14:49:17

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty miniPOS w III edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Czas wytworzenia: 2019-01-23
  Czas udostępnienia: 2019-01-23 10:15:59

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu - dot. obr. Fabianów, dz. 213/3

  Czas wytworzenia: 2019-01-14
  Czas udostępnienia: 2019-01-14 15:16:39

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn” Rozbudowa ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 14:45:14

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ulicy Jarzębinowej w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:07:07

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim - na odcinku od posesji nr 27 do ul. Krętej”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:31:53

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:40:41

  Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 747/2

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:29:48

  Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 745

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:28:35

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 749

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:10:27

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 753/2

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:15:04

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 752/2

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:17:45
  Strony: 1 2 3 4 5 6 40