OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 42

  Sprzedaż samochodu osobowego Skoda Octavia III Liftback 1.8 TSI

  Czas wytworzenia: 2019-11-13
  Czas udostępnienia: 2019-11-13 14:35:40

  Ogłoszenie naboru wniosków IV Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Na podstawie § 7 Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków IV Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2019/2020

  Czas wytworzenia: 2019-11-13
  Czas udostępnienia: 2019-11-14 09:17:27

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości

  Czas wytworzenia: 2019-11-12
  Czas udostępnienia: 2019-11-12 08:51:07

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 11:56:10

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 7 listopada 2019r. dotyczace wszczęcia postępowania

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 13:27:05

  GGN.683.19.2019 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia - dot. obręb Dębnica, dz. 622/3

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 13:14:42

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia - dot. obręb Dębnica, dz. 622/2

  Czas wytworzenia: 2019-11-08
  Czas udostępnienia: 2019-11-08 13:14:10

  GGN.683.29.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu - dot. gm. Ostrów Wielkopolski, obr. Gorzyce Wielkie, dz. 558/2

  Czas wytworzenia: 2019-11-05
  Czas udostępnienia: 2019-11-05 16:45:54

  Obwieszczenie Starosty ostrowskiego z dnia 30 października 2019

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 października 2019r.

  Czas wytworzenia: 2019-10-30
  Czas udostępnienia: 2019-10-30 13:22:14

  GGN.683.23.2019 Ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania - dot. gm. Raszków, obręb Sulisław, dz. 9/1

  Czas wytworzenia: 2019-10-28
  Czas udostępnienia: 2019-10-28 15:57:06

  Decyzja nr RPA.6741.36.2019 z dnia 09.09.2019

  Decyzja nr RPA.6741.36.2019 z dnia 09.09.2019r.

  Czas wytworzenia: 2019-10-24
  Czas udostępnienia: 2019-10-24 15:42:57

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Czas wytworzenia: 2019-10-22
  Czas udostępnienia: 2019-10-22 13:52:08

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 pażdziernika 2019r.

  Czas wytworzenia: 2019-10-22
  Czas udostępnienia: 2019-10-22 16:06:55

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  Czas wytworzenia: 2019-10-22
  Czas udostępnienia: 2019-10-22 13:48:43

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 października 2019r.

  Czas wytworzenia: 2019-10-22
  Czas udostępnienia: 2019-10-22 14:40:23

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 września 2019r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego  z dnia 12 września  2019r.

  Czas wytworzenia: 2019-10-22
  Czas udostępnienia: 2019-10-22 16:11:25

  GGN.6821.21.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o ograniczeniu nieruchomości - dot. Ostrów Wlkp., obręb 0088, dz. 6/3

  Czas wytworzenia: 2019-10-16
  Czas udostępnienia: 2019-10-16 12:21:05

  GGN.6852.12.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. gm. Przygodzice, obręb Janków Przygodzki, dz. 166

  Czas wytworzenia: 2019-10-16
  Czas udostępnienia: 2019-10-16 12:25:41

  GGN.6852.13.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. gm. Przygodzice, obręb Janków Przygodzki, dz. 111

  Czas wytworzenia: 2019-10-16
  Czas udostępnienia: 2019-10-16 12:30:12

  GGN.6852.14.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania - dot. gm. Przygodzice, obręb Przygodzice, dz. 9/10

  Czas wytworzenia: 2019-10-16
  Czas udostępnienia: 2019-10-16 12:33:02
  Strony: 1 2 3 4 5 6 42