OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 41

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - pomiędzy działkami 549, 556, 547, 550 położonymi w obrębie Dębnica, gmina Przygodzice

  Czas wytworzenia: 2019-09-20
  Czas udostępnienia: 2019-09-20 13:18:59

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działek 380, 377/2, 378, 400 położonych w obrębie Parczew, gmina Sieroszewice

  Czas wytworzenia: 2019-09-11
  Czas udostępnienia: 2019-09-11 14:34:44

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji GGN.6852.5.2019 z dnia 10 września 2019r. (Ostrów Wielkopolski, obręb 0085 dz. 14/3)

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji GGN.6852.5.2019 z dnia 10 września 2019r. (Ostrów Wlkp., obręb 0085 dz. 14/3)

  Czas wytworzenia: 2019-09-10
  Czas udostępnienia: 2019-09-10 09:50:52

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 150/2 położonej w obrębie Dębnica, gmina Przygodzice z działkami sąsiednimi 150/1, 162, 125

  Czas wytworzenia: 2019-09-04
  Czas udostępnienia: 2019-09-04 11:57:46

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dla działki 55, obręb Ligota, gmina Raszków

  Czas wytworzenia: 2019-08-21
  Czas udostępnienia: 2019-08-21 11:44:40

  GGN.683.19.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu - dot. obreb Debnica, dz. 622/3

  Czas wytworzenia: 2019-08-21
  Czas udostępnienia: 2019-08-21 12:58:29

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia - dot. obręb Dębnica, dz. 622/2, 622/3

  Czas wytworzenia: 2019-08-08
  Czas udostępnienia: 2019-08-08 14:21:55

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Jaskółki, gmina Raszków, działka 113/4 z działkami 112/1, 118/3 oraz działką 473 obręb Przybysławice

  Czas wytworzenia: 2019-07-22
  Czas udostępnienia: 2019-07-22 15:34:10

  GGN.683.8.2019 - ogłoszenie o wydaniu postanowienia o powołaniu biegłego - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0208, dz. 203

  Czas wytworzenia: 2019-07-15
  Czas udostępnienia: 2019-07-15 14:41:05

  GGN.6852.2.2019 - ogłoszenie o wydaniu decyzji - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 1159/1

  Czas wytworzenia: 2019-07-12
  Czas udostępnienia: 2019-07-12 15:30:38

  Druga informacja o możliwości składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019, 2020 oraz 2021

  INFORMACJA        Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o ponownej możliwości składania ofert na „Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie...

  Czas wytworzenia: 2019-06-28
  Czas udostępnienia: 2019-06-28 10:29:52

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obręb Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, działki: 514, 515 z działkami 513, 560, 483/1, 516

  Czas wytworzenia: 2019-06-28
  Czas udostępnienia: 2019-06-28 15:20:55

  GGN.683.15.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu - obręb Dębnica, dz. 622/2, 622/3

  Czas wytworzenia: 2019-06-28
  Czas udostępnienia: 2019-06-28 15:46:32

  GGN.683.17.2018 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu - dot. obręb Fabianów, dz. 213/3

  Czas wytworzenia: 2019-06-27
  Czas udostępnienia: 2019-06-27 13:24:33

  GGN.6852.5.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości - dot. Ostrów Wielkopolski, obręb 0085, dz. 14/3

  Czas wytworzenia: 2019-06-17
  Czas udostępnienia: 2019-06-17 15:43:32

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia decyzji wydanej przez Starostę Ostrowskiego udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2019-06-12
  Czas udostępnienia: 2019-06-27 13:29:21

  GGN.683.8.2019 - ogłoszenie o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania, dot. Ostrów Wlkp. obr 0208 dz. 203

  Czas wytworzenia: 2019-06-10
  Czas udostępnienia: 2019-06-10 15:22:21

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia decyzji wydanej przez Starostę Ostrowskiego udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2019-06-06
  Czas udostępnienia: 2019-06-18 13:09:07

  Informacja o możliwości składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2019, 2020 oraz 2021

  INFORMACJA      Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości składania ofert na „Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie...

  Czas wytworzenia: 2019-06-04
  Czas udostępnienia: 2019-06-04 08:46:55

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. obręb Przygodzice, dz. 1553/79 (własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2019-06-03
  Czas udostępnienia: 2019-06-03 15:22:03
  Strony: 1 2 3 4 5 6 41