Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 39

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0081, dz. 50

  Czas wytworzenia: 2018-08-14
  Czas udostępnienia: 2018-08-14 09:33:30

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0062, dz. 1, obr. 0063, dz. 2, obr. 0064, dz. 14/1 i 14/2

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 14:47:28

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0007, dz. 63/4; obr. 0008, dz. 77/7 (własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 14:59:42

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1553/77, 1553/79, 1553/81, 1553/83, 1553/85, 1553/87, 1553/89, 1553/91, 1553/93, 1553/95, 1553/97

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 15:07:46

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018r. o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwerstycji drogowej pt. ” Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie ”

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-10 09:42:31

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-08-07
  Czas udostępnienia: 2018-08-07 15:54:38

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-30
  Czas udostępnienia: 2018-07-30 15:33:21

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0064, dz. 12/3 i 15/2

  Czas wytworzenia: 2018-07-25
  Czas udostępnienia: 2018-07-25 11:28:27

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1716/20 (nieruchomość stanowi własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-07-20
  Czas udostępnienia: 2018-07-20 12:08:13

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0081, dz.50

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 14:56:04

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 14:58:39

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0095, dz. 5

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 15:11:25

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego - dot. pojazdu osobowego marki BMW 520i Touring - II licytacja

  Czas wytworzenia: 2018-07-13
  Czas udostępnienia: 2018-07-13 12:24:52

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 12:32:59

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkowanika wieczystego - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0102

  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 13:48:17

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-06
  Czas udostępnienia: 2018-07-06 16:07:15

  Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

  Czas wytworzenia: 2018-07-05
  Czas udostępnienia: 2018-07-05 12:08:01

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 czerwca 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 czerwca 2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2018-07-02
  Czas udostępnienia: 2018-07-02 09:46:14

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28 czerwca 2018r.

  Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego z dnia 28 czerwca 2018r.  o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2018-07-02
  Czas udostępnienia: 2018-07-02 10:20:34

  Decyzja nr RPA.6740.1.143.2018 z dnia 25.06.2018r. dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ostrów Wlkp.

  Decyzja  nr RPA.6740.1.143.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 67591 PKA_Ostrów Wlkp. Głogowska

  Czas wytworzenia: 2018-06-28
  Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:24:10
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 39