OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2014-01-22
  Czas udostępnienia: 2014-01-22 10:02:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2014-01-22
  Czas udostępnienia: 2014-01-22 12:23:02

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2014-01-21
  Czas udostępnienia: 2014-01-21 09:38:45

  Ogłoszenie - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

  Czas wytworzenia: 2014-01-14
  Czas udostępnienia: 2014-01-14 11:32:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2014-01-14
  Czas udostępnienia: 2014-01-14 14:57:16

  Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy dróg publicznych

  Czas wytworzenia: 2014-01-03
  Czas udostępnienia: 2014-01-03 12:41:28

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-12-24
  Czas udostępnienia: 2013-12-24 09:58:58

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-12-23
  Czas udostępnienia: 2013-12-23 08:45:47

  Ogłoszenie wyników wyboru ofery w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w latach 2014-2015 zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Zespołu interwencji Kryzy

  Czas wytworzenia: 2013-12-23
  Czas udostępnienia: 2013-12-23 10:31:51

  Ogłoszenie wyników wyboru ofery w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w latach 2014-2015 zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy

  Czas wytworzenia: 2013-12-23
  Czas udostępnienia: 2013-12-23 10:20:58

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-12-20
  Czas udostępnienia: 2013-12-20 14:22:28

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości GGN.6821.3.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

  Czas wytworzenia: 2013-12-19
  Czas udostępnienia: 2013-12-19 10:05:05

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

  Czas wytworzenia: 2013-12-18
  Czas udostępnienia: 2013-12-18 15:06:55

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o ustalenie odszkodowania GGN.683.40.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 

  Czas wytworzenia: 2013-12-16
  Czas udostępnienia: 2013-12-16 15:35:10

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-12-06
  Czas udostępnienia: 2013-12-06 10:11:01

  Ogłoszenie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego  Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz, U. Z 2010 r; nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego Nr XXIX/292/2013 z dnia 30...

  Czas wytworzenia: 2013-12-05
  Czas udostępnienia: 2013-12-05 13:18:34

  Zarzad Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej w latach 2014-2015

  Czas wytworzenia: 2013-12-02
  Czas udostępnienia: 2013-12-02 15:52:47

  Zarzad Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w latach 2014-2015

  Czas wytworzenia: 2013-12-02
  Czas udostępnienia: 2013-12-02 10:27:46

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

  Czas wytworzenia: 2013-11-18
  Czas udostępnienia: 2013-11-18 11:06:11

  Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu edukacji zdrowotnej Pierwsza pomoc przedmedyczna - zajęcia teoretyczne i praktyczne

  Zarzad Powiatu OstrowskiegoNa podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 0 swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow pubIicznych (Dz. U. z 2008 roku NI' 164, poz. 1027 ze zmianami) oglasza konkurs ofert na...

  Czas wytworzenia: 2013-10-23
  Czas udostępnienia: 2013-10-23 10:27:14
  Strony: 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43