Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 33 34 35 36 37 38 39

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącegoim. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiegow Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 9prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 14:31:58

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznychw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 23prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 10:46:48

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo - ElektrycznychCentrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kantaka 6prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 11:21:42

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowychw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 12prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 11:37:45

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kulturyw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 5prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-21
  Czas udostępnienia: 2012-05-21 13:02:04

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznejw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 1prowadzonej przez Powiat Ostrowski  

  Czas wytworzenia: 2012-05-21
  Czas udostępnienia: 2012-05-21 13:01:04

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Bursy Szkolnejw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tomczeka 34prowadzonej przez Powiat Ostrowski  

  Czas wytworzenia: 2012-05-21
  Czas udostępnienia: 2012-05-21 10:18:36

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-05-14
  Czas udostępnienia: 2012-05-14 10:24:25

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-05-14
  Czas udostępnienia: 2012-05-14 13:21:53

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

       Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek Agencji Budowlano –...

  Czas wytworzenia: 2012-05-14
  Czas udostępnienia: 2012-05-14 15:30:45

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

           Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek SKLEJKA...

  Czas wytworzenia: 2012-05-08
  Czas udostępnienia: 2012-05-08 09:15:58

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

       Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145)  podaję do publicznej wiadomości że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek SKLEJKA – EKO...

  Czas wytworzenia: 2012-05-02
  Czas udostępnienia: 2012-05-02 09:37:37

  Ostrów Wielkopolski, dnia 2012-04-10 Nr RPR.6341.1.22.2012 Informacjao wszczęciu postępowania  o wydanie

  Czas wytworzenia: 2012-04-11
  Czas udostępnienia: 2012-04-11 14:47:15

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-26
  Czas udostępnienia: 2012-03-26 08:36:16

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-26
  Czas udostępnienia: 2012-03-26 13:54:36

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-16
  Czas udostępnienia: 2012-03-16 09:41:32

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-16
  Czas udostępnienia: 2012-03-16 09:47:22

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-16
  Czas udostępnienia: 2012-03-16 10:43:09

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-14
  Czas udostępnienia: 2012-03-14 15:49:44

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-14
  Czas udostępnienia: 2012-03-14 15:22:33
  Strony: 1 33 34 35 36 37 38 39