OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-09
  Czas udostępnienia: 2013-08-09 13:00:28

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-08-09
  Czas udostępnienia: 2013-08-09 09:08:29

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-07-25
  Czas udostępnienia: 2013-07-25 13:24:31

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodno-prawnego

  Czas wytworzenia: 2013-07-24
  Czas udostępnienia: 2013-07-24 09:09:04

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-07-24
  Czas udostępnienia: 2013-07-24 12:28:31

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2013 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2013-07-17
  Czas udostępnienia: 2013-07-17 15:50:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-07-16
  Czas udostępnienia: 2013-07-16 11:53:18

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO o wydaniu w dniu 13 czerwca 2013 r. zawiadomienia GGN.683.16.2012 oraz 

  Czas wytworzenia: 2013-06-14
  Czas udostępnienia: 2013-06-14 08:04:39

  OBWIESZCZENIE   STAROSTY   OSTROWSKIEGO z dnia  6 czerwca 2013 roku 

  Czas wytworzenia: 2013-06-06
  Czas udostępnienia: 2013-06-06 14:57:19

  O B W I E S Z C Z E N I E  STAROSTY   OSTROWSKIEGO

  Czas wytworzenia: 2013-05-31
  Czas udostępnienia: 2013-05-31 09:30:35

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-05-28
  Czas udostępnienia: 2013-05-28 12:48:26

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-05-08
  Czas udostępnienia: 2013-05-08 12:11:43

  OBWIESZCZENIE   STAROSTY   OSTROWSKIEGO   z dni

  Czas wytworzenia: 2013-05-06
  Czas udostępnienia: 2013-05-06 10:51:57

  Informacja

  Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim informuje o możliwości składania ofert na „Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wlkp. za rok...

  Czas wytworzenia: 2013-04-30
  Czas udostępnienia: 2013-04-30 10:26:54

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkurs na

  Czas wytworzenia: 2013-04-25
  Czas udostępnienia: 2013-04-25 12:51:00

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkurs na stanowisko

  Czas wytworzenia: 2013-04-25
  Czas udostępnienia: 2013-04-25 11:14:30

  INFORMACJA AZBEST

  Informujemy mieszkańców Powiatu Ostrowskiego, że od dnia 24 kwietnia do 20 czerwca bieżącego roku trwa nabór zgłoszeń do Programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego". Celem programu jest...

  Czas wytworzenia: 2013-04-25
  Czas udostępnienia: 2013-04-25 12:21:15

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-04-15
  Czas udostępnienia: 2013-04-15 14:42:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-04-15
  Czas udostępnienia: 2013-04-15 08:16:17

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2013-04-11
  Czas udostępnienia: 2013-04-11 11:24:12
  Strony: 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43