OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  OBWIESZCZENIE   STAROSTY   OSTROWSKIEGO   z dni

  Czas wytworzenia: 2013-04-10
  Czas udostępnienia: 2013-04-10 12:45:17

  Ogłoszenie

  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców

  Czas wytworzenia: 2013-04-09
  Czas udostępnienia: 2013-04-09 10:08:17

  OBWIESZCZENIE   STAROSTY  OSTROWSKIEGO z dnia 25 marca 2013 roku 

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 08:12:53

  Ogłoszenie

  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 14:22:16

  Ogłoszenie

  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców 

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 14:35:18

  Ogłoszenie

  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców 

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 08:40:25

  Ogłoszenie

  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców 

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 13:23:42

  Ogłoszenie

  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców 

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 09:42:14

  OBWIESZCZENIE   STAROSTY  OSTROWSKIEGO  

  Czas wytworzenia: 2013-04-02
  Czas udostępnienia: 2013-04-02 14:16:01

  ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

  Na podstawie art. 7d i 24a ust. 4–8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zmianami) w związku z opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej oraz modernizacją...

  Czas wytworzenia: 2013-03-18
  Czas udostępnienia: 2013-03-18 11:20:47

  Ogłoszenie  Dom Pomocy Społecznej w Psarach poszukuje spadkobierców

  Czas wytworzenia: 2013-03-15
  Czas udostępnienia: 2013-03-15 13:15:42

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku  o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2013-03-05
  Czas udostępnienia: 2013-03-05 08:00:22

  ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego

  Na podstawie art. 7d i 24a ust. 4–8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 ze zmianami) w związku z opracowaniem ewidencyjnej mapy numerycznej oraz modernizacją...

  Czas wytworzenia: 2013-02-15
  Czas udostępnienia: 2013-02-15 13:51:34

  Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty w sprawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 3013 roku zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej  w rok

  Czas wytworzenia: 2013-02-11
  Czas udostępnienia: 2013-02-11 13:12:57

  Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników wyboru oferty  w sprawie  otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2013 roku zadania z zakresu pomocy spolecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy środo

  Czas wytworzenia: 2013-02-11
  Czas udostępnienia: 2013-02-11 09:52:35

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

  Czas wytworzenia: 2013-02-04
  Czas udostępnienia: 2013-02-04 14:07:18

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

  Czas wytworzenia: 2013-02-04
  Czas udostępnienia: 2013-02-04 13:24:26

  Oferta na Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej

  Czas wytworzenia: 2013-01-11
  Czas udostępnienia: 2013-01-11 12:45:10

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej w 2013 roku.

  Czas wytworzenia: 2013-01-10
  Czas udostępnienia: 2013-01-10 08:42:12

  Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2013.

  Czas wytworzenia: 2013-01-10
  Czas udostępnienia: 2013-01-10 13:45:22
  Strony: 1 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43