Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 34 35 36 37 38 39 40

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

           Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek SKLEJKA...

  Czas wytworzenia: 2012-05-08
  Czas udostępnienia: 2012-05-08 09:15:58

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

       Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145)  podaję do publicznej wiadomości że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek SKLEJKA – EKO...

  Czas wytworzenia: 2012-05-02
  Czas udostępnienia: 2012-05-02 09:37:37

  Ostrów Wielkopolski, dnia 2012-04-10 Nr RPR.6341.1.22.2012 Informacjao wszczęciu postępowania  o wydanie

  Czas wytworzenia: 2012-04-11
  Czas udostępnienia: 2012-04-11 14:47:15

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-26
  Czas udostępnienia: 2012-03-26 08:36:16

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-26
  Czas udostępnienia: 2012-03-26 13:54:36

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-16
  Czas udostępnienia: 2012-03-16 09:41:32

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-16
  Czas udostępnienia: 2012-03-16 09:47:22

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-16
  Czas udostępnienia: 2012-03-16 10:43:09

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-14
  Czas udostępnienia: 2012-03-14 15:49:44

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-14
  Czas udostępnienia: 2012-03-14 15:22:33

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-12
  Czas udostępnienia: 2012-03-12 11:57:37

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-03-12
  Czas udostępnienia: 2012-03-12 10:01:10

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości  że w dniu 21.02.2012r. zostało wszczęte na wniosek...

  Czas wytworzenia: 2012-02-24
  Czas udostępnienia: 2012-02-24 08:22:08

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 21.02.2012r. zostało wszczęte na wniosek Pana...

  Czas wytworzenia: 2012-02-24
  Czas udostępnienia: 2012-02-24 08:20:25

  Uchwała nr 403/2012 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realiz

  Czas wytworzenia: 2012-02-14
  Czas udostępnienia: 2012-02-14 08:13:23

  Uchwała nr 404/2012 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realiz

  Czas wytworzenia: 2012-02-14
  Czas udostępnienia: 2012-02-14 10:40:03

  Uchwała Nr 402/2012  z dnia 7 lutego 2012 roku Zarządu Powiatu Ostrowskiego w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działa

  Czas wytworzenia: 2012-02-10
  Czas udostępnienia: 2012-02-10 15:03:27

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2012-01-24
  Czas udostępnienia: 2012-01-24 08:11:22

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty  i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajozna

  Czas wytworzenia: 2011-12-15
  Czas udostępnienia: 2011-12-15 15:15:47

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej.

  Czas wytworzenia: 2011-12-01
  Czas udostępnienia: 2011-12-01 15:14:55
  Strony: 1 34 35 36 37 38 39 40