Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 14:58:39

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0095, dz. 5

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 15:11:25

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego - dot. pojazdu osobowego marki BMW 520i Touring - II licytacja

  Czas wytworzenia: 2018-07-13
  Czas udostępnienia: 2018-07-13 12:24:52

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 12:32:59

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkowanika wieczystego - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0102

  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 13:48:17

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-06
  Czas udostępnienia: 2018-07-06 16:07:15

  Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

  Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu programów ochrony środowiska przed hałasem oraz ich poddaniu procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

  Czas wytworzenia: 2018-07-05
  Czas udostępnienia: 2018-07-05 12:08:01

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 czerwca 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 15 czerwca 2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2018-07-02
  Czas udostępnienia: 2018-07-02 09:46:14

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 28 czerwca 2018r.

  Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego z dnia 28 czerwca 2018r.  o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2018-07-02
  Czas udostępnienia: 2018-07-02 10:20:34

  Decyzja nr RPA.6740.1.143.2018 z dnia 25.06.2018r. dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Ostrów Wlkp.

  Decyzja  nr RPA.6740.1.143.2018 z dnia 25 czerwca 2018r. o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej 67591 PKA_Ostrów Wlkp. Głogowska

  Czas wytworzenia: 2018-06-28
  Czas udostępnienia: 2018-06-28 12:24:10

  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych

  Czas wytworzenia: 2018-06-25
  Czas udostępnienia: 2018-06-25 09:46:36

  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych

  Czas wytworzenia: 2018-06-22
  Czas udostępnienia: 2018-06-22 12:56:50

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

  Czas wytworzenia: 2018-06-19
  Czas udostępnienia: 2018-06-21 11:55:43

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego - dot. pojazdu osobowego marki BMW 520i Touring

  Czas wytworzenia: 2018-06-15
  Czas udostępnienia: 2018-06-15 10:50:40

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/14, 1716/15, 1716/16 (nieruchomości stanowią własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-06-13
  Czas udostępnienia: 2018-06-13 15:58:53

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-06-11
  Czas udostępnienia: 2018-06-11 09:37:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0081, dz. 50

  Czas wytworzenia: 2018-06-07
  Czas udostępnienia: 2018-06-07 15:23:39

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-06-07
  Czas udostępnienia: 2018-06-07 15:27:18

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0095, dz. 5

  Czas wytworzenia: 2018-06-07
  Czas udostępnienia: 2018-06-07 15:29:47

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia dotyczącego powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wielkopolskim, obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-06-06
  Czas udostępnienia: 2018-06-06 15:24:45
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40