OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

  Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie  do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemyłowych pochodzących z myjni samochodowej (dz. o nr 1942/1 w m. Odolanów)

  Czas wytworzenia: 2019-03-07
  Czas udostępnienia: 2019-03-07 13:39:58

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dot. Ołobok, dz. 323, 324/2, 322, 1040, 1039, 508, 330, 329, 324/1, 317, 316, 311/1

  Czas wytworzenia: 2019-02-05
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 14:26:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  Czas wytworzenia: 2019-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-01 14:49:17

  Lista wnioskodawców, którym przyznano granty miniPOS w III edycji Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Czas wytworzenia: 2019-01-23
  Czas udostępnienia: 2019-01-23 10:15:59

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu - dot. obr. Fabianów, dz. 213/3

  Czas wytworzenia: 2019-01-14
  Czas udostępnienia: 2019-01-14 15:16:39

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn” Rozbudowa ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 14:45:14

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ulicy Jarzębinowej w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:07:07

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa ulicy Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim - na odcinku od posesji nr 27 do ul. Krętej”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:31:53

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 stycznia 2019 roku

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. ” Rozbudowa ulicy Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2019-01-11
  Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:40:41

  Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 747/2

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:29:48

  Ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 745

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:28:35

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 749

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:10:27

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 753/2

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:15:04

  Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - dot. obr. Skalmierzyce, dz. 752/2

  Czas wytworzenia: 2019-01-08
  Czas udostępnienia: 2019-01-15 15:17:45

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - obr. Przygodziczki, dz. 138

  Czas wytworzenia: 2019-01-02
  Czas udostępnienia: 2019-01-02 11:05:31

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  Czas wytworzenia: 2018-12-27
  Czas udostępnienia: 2018-12-27 15:13:51

  OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGOo wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu zakończenia sprawyGGN.683.7.2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

  Czas wytworzenia: 2018-12-13
  Czas udostępnienia: 2018-12-13 11:08:43

  Stawki dotacji obowiązujące w roku 2018 na jednego ucznia/słuchacza/wychowanka szkół i placówek, dla których Powiat Ostrowski nie jest organem prowadzącym

  Czas wytworzenia: 2018-12-10
  Czas udostępnienia: 2018-12-10 14:51:08

  OGŁOSZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO o wydaniu zawiadomienia GGN.683.11.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.

  Czas wytworzenia: 2018-12-10
  Czas udostępnienia: 2018-12-11 14:56:59

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0037, dz. 68/7

  Czas wytworzenia: 2018-12-07
  Czas udostępnienia: 2018-12-07 14:04:24
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42