OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-12-20
  Czas udostępnienia: 2012-12-20 15:53:37

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-12-14
  Czas udostępnienia: 2012-12-14 14:26:49

  Ogłoszenie

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz...

  Czas wytworzenia: 2012-11-30
  Czas udostępnienia: 2012-11-30 12:22:12

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2012-11-26
  Czas udostępnienia: 2012-11-26 09:10:54

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-11-22
  Czas udostępnienia: 2012-11-22 09:03:54

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2012-11-22
  Czas udostępnienia: 2012-11-22 15:30:44

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

  Czas wytworzenia: 2012-11-20
  Czas udostępnienia: 2012-11-20 14:48:42

  OBWIESZCZENIESTAROSTY   OSTROWSKIEGOz dnia  30 października 2012 r. o wszczęciu postępow

  Czas wytworzenia: 2012-10-31
  Czas udostępnienia: 2012-10-31 14:52:46

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-10-29
  Czas udostępnienia: 2012-10-29 08:11:15

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-10-24
  Czas udostępnienia: 2012-10-24 09:14:39

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-10-15
  Czas udostępnienia: 2012-10-15 14:44:31

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-10-15
  Czas udostępnienia: 2012-10-15 09:33:56

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2012-10-12
  Czas udostępnienia: 2012-10-12 13:28:33

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Czas wytworzenia: 2012-10-10
  Czas udostępnienia: 2012-10-10 12:27:14

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości

  Czas wytworzenia: 2012-10-02
  Czas udostępnienia: 2012-10-02 08:42:58

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-09-17
  Czas udostępnienia: 2012-09-17 12:00:54

  Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu

  Czas wytworzenia: 2012-09-14
  Czas udostępnienia: 2012-09-14 08:16:23

  Informacja

    Zarząd Powiatu Ostrowskiego dnia 11 września 2012 roku podjął decyzję w sprawie zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy...

  Czas wytworzenia: 2012-09-14
  Czas udostępnienia: 2012-09-14 13:13:38

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-09-14
  Czas udostępnienia: 2012-09-14 12:19:31

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145)  podaję do publicznej wiadomości  że w dniu 29.06.2012r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w...

  Czas wytworzenia: 2012-08-16
  Czas udostępnienia: 2012-08-16 11:36:21
  Strony: 1 35 36 37 38 39 40 41 42 43