OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 36 37 38 39 40 41 42 43

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2

  ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu”  Przedmiot konkursu ofert: realizacja Programu zdrowotnego dla uczniów klas II...

  Czas wytworzenia: 2012-07-18
  Czas udostępnienia: 2012-07-18 10:43:43

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGOz dnia 25 czerwca  2012 r.

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej      Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...

  Czas wytworzenia: 2012-07-09
  Czas udostępnienia: 2012-07-09 13:04:52

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2012-06-15
  Czas udostępnienia: 2012-06-15 13:21:52

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2012-06-15
  Czas udostępnienia: 2012-06-15 15:14:12

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 24.05.2012r. zostało wszczęte na wniosek Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. ul....

  Czas wytworzenia: 2012-06-13
  Czas udostępnienia: 2012-06-13 14:42:55

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145) podaję do publicznej wiadomości  że w dniu 28.05.2012r. zostało wszczęte na wniosek Państwa Danuty, Wiktora i Łukasza Jędras,...

  Czas wytworzenia: 2012-06-13
  Czas udostępnienia: 2012-06-13 13:49:07

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 1.06.2012r. zostało wszczęte na wniosek Pana Rafała...

  Czas wytworzenia: 2012-06-11
  Czas udostępnienia: 2012-06-11 08:46:26

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 145) podaję do publicznej wiadomości   że w dniu 04.06.2012r. zostało wszczęte na wniosek CAR – CAR MARCO Marek Bąk, ul....

  Czas wytworzenia: 2012-06-11
  Czas udostępnienia: 2012-06-11 13:07:07

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącegoim. Władysława Reymontaw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wrocławska 48prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 10:27:51

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcącychw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 17prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 10:08:09

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącegoim. Ks. J. Kompałły i W. Lipskiegow Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 9prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 14:31:58

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Energetycznychw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 23prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 10:46:48

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo - ElektrycznychCentrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kantaka 6prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 11:21:42

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Usługowychw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 12prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-23
  Czas udostępnienia: 2012-05-23 11:37:45

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kulturyw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Gimnazjalna 5prowadzonego przez Powiat Ostrowski

  Czas wytworzenia: 2012-05-21
  Czas udostępnienia: 2012-05-21 13:02:04

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznejw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Królowej Jadwigi 1prowadzonej przez Powiat Ostrowski  

  Czas wytworzenia: 2012-05-21
  Czas udostępnienia: 2012-05-21 13:01:04

  Ogłoszenie o konkursie

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza konkursna stanowisko dyrektora Bursy Szkolnejw Ostrowie Wielkopolskim, ul. Tomczeka 34prowadzonej przez Powiat Ostrowski  

  Czas wytworzenia: 2012-05-21
  Czas udostępnienia: 2012-05-21 10:18:36

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-05-14
  Czas udostępnienia: 2012-05-14 10:24:25

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-05-14
  Czas udostępnienia: 2012-05-14 13:21:53

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

       Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145) podaję do publicznej wiadomości że w dniu 30.04.2012r. zostało wszczęte na wniosek Agencji Budowlano –...

  Czas wytworzenia: 2012-05-14
  Czas udostępnienia: 2012-05-14 15:30:45
  Strony: 1 36 37 38 39 40 41 42 43