OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 38 39 40 41 42 43

  Uchwała nr 404/2012 Zarządu Powiatu Ostrowskiego z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realiz

  Czas wytworzenia: 2012-02-14
  Czas udostępnienia: 2012-02-14 10:40:03

  Uchwała Nr 402/2012  z dnia 7 lutego 2012 roku Zarządu Powiatu Ostrowskiego w sprawie przyznania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działa

  Czas wytworzenia: 2012-02-10
  Czas udostępnienia: 2012-02-10 15:03:27

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO Zawiadomienie o wydaniu decyzjio zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2012-01-24
  Czas udostępnienia: 2012-01-24 08:11:22

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, nauki, edukacji, oświaty  i wychowania, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajozna

  Czas wytworzenia: 2011-12-15
  Czas udostępnienia: 2011-12-15 15:15:47

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej - dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej.

  Czas wytworzenia: 2011-12-01
  Czas udostępnienia: 2011-12-01 15:14:55

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2012 roku zadania z zakresu pomocy społecznej - Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej.

  Czas wytworzenia: 2011-12-01
  Czas udostępnienia: 2011-12-01 08:38:27

  Informacja

       Zarząd Powiatu Ostrowskiego dnia 8 września 2011 roku podjął decyzję w sprawie zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół...

  Czas wytworzenia: 2011-09-15
  Czas udostępnienia: 2011-09-15 08:53:31
  Strony: 1 38 39 40 41 42 43