Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37

  Ogłoszenie naboru wniosków II Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Na podstawie §9  Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków II Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2017/2018  

  Czas wytworzenia: 2017-11-30
  Czas udostępnienia: 2017-11-30 13:28:45

  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2018 - 2019.

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:29:08

  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej w latach 2018 – 2019.

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:33:50

  Podstawowa kwota dotacji na rok 2017

  Czas wytworzenia: 2017-11-16
  Czas udostępnienia: 2017-11-16 11:05:04

  Pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” w Raszkowie

  Decyzja  nr RPA.6740.7.74.2017 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków  z dnia 8 listopada 2017r.

  Czas wytworzenia: 2017-11-15
  Czas udostępnienia: 2017-11-15 10:55:41

  Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów oraz materiałów dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Raszków

  Dotyczy sprawy nr RPA.6740.1242.2017  z dnia 02.11.2017 r.  zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się  co do dowodów oraz materiałów dotyczej budowy stacji bazowej telefonii komorkowej Operator P4 Play  OSO3071 według...

  Czas wytworzenia: 2017-11-02
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 15:35:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 października 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2017-10-30
  Czas udostępnienia: 2017-12-14 16:06:41

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania GGN.683.34.2017 z dnia 18 października 2017 r.

  Czas wytworzenia: 2017-10-25
  Czas udostępnienia: 2017-10-25 13:29:41

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przejęcia granic nieruchomości

  Czas wytworzenia: 2017-10-16
  Czas udostępnienia: 2017-10-19 10:41:21

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomosci

  Czas wytworzenia: 2017-10-06
  Czas udostępnienia: 2017-10-06 11:58:46

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

  Czas wytworzenia: 2017-10-05
  Czas udostępnienia: 2017-10-05 09:43:04

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla WEKO Polska Sp z o.o.

  Czas wytworzenia: 2017-09-29
  Czas udostępnienia: 2017-09-29 10:52:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla WEKO Polska Sp z o.o.

  Czas wytworzenia: 2017-09-29
  Czas udostępnienia: 2017-09-29 10:53:52

  Informacja  o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z pismem regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WPN-I.411.15.2017.TB.2 z dnia 15 września 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2017-09-25
  Czas udostępnienia: 2017-09-25 12:22:14

  Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa zgodnie z pismem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak DN-NS.9012.421.2017 z dnia 14 września 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2017-09-25
  Czas udostępnienia: 2017-09-25 12:23:04

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-21
  Czas udostępnienia: 2017-09-25 12:35:14

  Informacja o stwierdzeniu konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  Czas wytworzenia: 2017-09-19
  Czas udostępnienia: 2017-09-25 11:55:54

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-18
  Czas udostępnienia: 2017-09-18 14:30:13

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-18
  Czas udostępnienia: 2017-09-18 14:44:28

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-14
  Czas udostępnienia: 2017-09-14 14:22:30
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37