OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania - dot. Fabianów, dz. 213/3

  Czas wytworzenia: 2018-12-06
  Czas udostępnienia: 2018-12-06 15:55:52

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego - dot. pojazdu osobowego marki Renault Laguna

  Czas wytworzenia: 2018-12-03
  Czas udostępnienia: 2018-12-03 12:06:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia - dot. obr. Przygodzice, dz. 24/1

  Czas wytworzenia: 2018-11-29
  Czas udostępnienia: 2018-11-29 11:12:50

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

  Działki ewidencyjne, których dotyczy ustalenie przebiegu granic: obręb Biskupice Ołoboczne gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski – dz. 85, 86, 98/1 obręb Leziona gm. Nowe Skalmierzyce, pow. ostrowski – dz. 77, 109, 349 obręb Śliwniki gm. Nowe...

  Czas wytworzenia: 2018-11-20
  Czas udostępnienia: 2018-11-20 15:40:42

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania - dot. Ostrów Wielkopolski, obr. 0037, dz. 68/7

  Czas wytworzenia: 2018-11-19
  Czas udostępnienia: 2018-11-19 13:13:21

  Ogłoszenie naboru wniosków III Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Na podstawie §7  Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków III Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2018/2019   W ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być  realizowane...

  Czas wytworzenia: 2018-11-14
  Czas udostępnienia: 2018-11-14 13:04:57

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0081, dz. 50

  Czas wytworzenia: 2018-11-13
  Czas udostępnienia: 2018-11-13 16:05:28

  Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości - dotyczy: pojazd osobowy marki Renault Laguna

  Czas wytworzenia: 2018-11-07
  Czas udostępnienia: 2018-11-07 09:32:17

  Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego z dnia 22 października 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 22 paxdziernika 2018r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej p.n . Rozbudowa ul. Świerkowej w Ostrowie Wielkopolskim ( budowa kanalizacji deszczowej...

  Czas wytworzenia: 2018-11-05
  Czas udostępnienia: 2018-11-05 14:37:56

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. obr. Przygodzice, dz. 24/1

  Czas wytworzenia: 2018-10-24
  Czas udostępnienia: 2018-10-24 14:44:47

  Informacja o udostępnieniu kanałów technologicznych

  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Czas udostępnienia: 2018-10-15 07:48:38

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 września 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 wrzesnia 2018r.  o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla inwestycji p.n. „Rozbudowy ulicy Szamarzewskiego w Ostrowie Wielkopolskim”

  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Czas udostępnienia: 2018-10-15 09:41:00

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 1 października 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 1 października 2018r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Czas wytworzenia: 2018-10-15
  Czas udostępnienia: 2018-10-15 10:52:22

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji nr GGN.683.8.2018 z dnia 11 października 2018 roku

  Czas wytworzenia: 2018-10-11
  Czas udostępnienia: 2018-10-11 15:05:58

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych i przyjęcia granic nieruchomości - obr. Dębnica, dz. 621

  Czas wytworzenia: 2018-09-28
  Czas udostępnienia: 2018-09-28 12:35:40

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach, dz. 1716/20

  Czas wytworzenia: 2018-09-19
  Czas udostępnienia: 2018-09-19 14:13:30

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

  Czas wytworzenia: 2018-09-18
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 10:33:31

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości - dot. pojazdu osbowego marki Renault Laguna

  Czas wytworzenia: 2018-09-14
  Czas udostępnienia: 2018-09-14 12:21:38

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0095, dz. 5

  Czas wytworzenia: 2018-09-10
  Czas udostępnienia: 2018-09-10 14:43:36

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-09-10
  Czas udostępnienia: 2018-09-10 14:46:26
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42