OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-09-10
  Czas udostępnienia: 2018-09-10 14:46:26

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0083, dz. 201/1

  Czas wytworzenia: 2018-09-05
  Czas udostępnienia: 2018-09-05 13:21:37

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0062, dz. 1; obr. 0063, dz. 2; obr. 0064, dz. 14/1, 14/2

  Czas wytworzenia: 2018-08-28
  Czas udostępnienia: 2018-08-28 12:20:24

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. obr. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-08-22
  Czas udostępnienia: 2018-08-22 13:38:40

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0064, dz. 12/3 i 15/2

  Czas wytworzenia: 2018-08-17
  Czas udostępnienia: 2018-08-17 13:05:32

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0081, dz. 50

  Czas wytworzenia: 2018-08-14
  Czas udostępnienia: 2018-08-14 09:33:30

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0062, dz. 1, obr. 0063, dz. 2, obr. 0064, dz. 14/1 i 14/2

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 14:47:28

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0007, dz. 63/4; obr. 0008, dz. 77/7 (własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 14:59:42

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1553/77, 1553/79, 1553/81, 1553/83, 1553/85, 1553/87, 1553/89, 1553/91, 1553/93, 1553/95, 1553/97

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 15:07:46

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 8 sierpnia 2018r. o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwerstycji drogowej pt. ” Budowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Fabianowie ”

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-10 09:42:31

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu decyzji - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-08-07
  Czas udostępnienia: 2018-08-07 15:54:38

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-30
  Czas udostępnienia: 2018-07-30 15:33:21

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0064, dz. 12/3 i 15/2

  Czas wytworzenia: 2018-07-25
  Czas udostępnienia: 2018-07-25 11:28:27

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1716/20 (nieruchomość stanowi własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-07-20
  Czas udostępnienia: 2018-07-20 12:08:13

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0081, dz.50

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 14:56:04

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 14:58:39

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0095, dz. 5

  Czas wytworzenia: 2018-07-19
  Czas udostępnienia: 2018-07-19 15:11:25

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego - dot. pojazdu osobowego marki BMW 520i Touring - II licytacja

  Czas wytworzenia: 2018-07-13
  Czas udostępnienia: 2018-07-13 12:24:52

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 12:32:59

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkowanika wieczystego - dot. Ostrów Wlkp., obr. 0102

  Czas wytworzenia: 2018-07-10
  Czas udostępnienia: 2018-07-10 13:48:17
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 42