OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 41

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

  Czas wytworzenia: 2018-06-19
  Czas udostępnienia: 2018-06-21 11:55:43

  Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki ruchomości Powiatu Ostrowskiego - dot. pojazdu osobowego marki BMW 520i Touring

  Czas wytworzenia: 2018-06-15
  Czas udostępnienia: 2018-06-15 10:50:40

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/14, 1716/15, 1716/16 (nieruchomości stanowią własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-06-13
  Czas udostępnienia: 2018-06-13 15:58:53

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w obr. Janków Przygodzki, dz. 579/1

  Czas wytworzenia: 2018-06-11
  Czas udostępnienia: 2018-06-11 09:37:14

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0081, dz. 50

  Czas wytworzenia: 2018-06-07
  Czas udostępnienia: 2018-06-07 15:23:39

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0096, dz. 90 i 92

  Czas wytworzenia: 2018-06-07
  Czas udostępnienia: 2018-06-07 15:27:18

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0095, dz. 5

  Czas wytworzenia: 2018-06-07
  Czas udostępnienia: 2018-06-07 15:29:47

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu postanowienia dotyczącego powołania rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wielkopolskim, obr. 0112, dz. 16/1

  Czas wytworzenia: 2018-06-06
  Czas udostępnienia: 2018-06-06 15:24:45

  Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości poł. w Ostrowie Wlkp., obr. 0083, dz. 201/1

  Czas wytworzenia: 2018-05-29
  Czas udostępnienia: 2018-05-29 09:36:00

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dot. Przygodzice, dz. 1553/9 (nieruchomość stanowi własność Powiatu Ostrowskiego)

  Czas wytworzenia: 2018-05-24
  Czas udostępnienia: 2018-05-24 14:16:58

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy: Latowice, dz. 773

  Czas wytworzenia: 2018-05-22
  Czas udostępnienia: 2018-05-22 12:38:37

  Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 z dnia 28 kwietnia 2018r. dla inwestora P4 Sp.z o. o. z/s w Warszawie dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” PlaY” nr OSO3071 Raszków, na dz. nr 483/5 ( obręb 0001)

   Decyzja nr RPA.6740.7.74.2017 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków na działce nr 483/5 ( obręb 0001) dla  inwestora P4 Sp.zo.o. z/s w Warszawie

  Czas wytworzenia: 2018-05-11
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 10:02:47

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 30 kwietnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego  z dnia 30 kwietnia 2018r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n Budowa drogi gminnej Przygodzice - ul. Północna

  Czas wytworzenia: 2018-05-11
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 11:21:13

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Ostrowie Wlkp., obr. 0062, dz. 1; 0063, dz. 2; obr. 0064, dz. 14/1, 14/2

  Czas wytworzenia: 2018-05-08
  Czas udostępnienia: 2018-05-08 15:36:13

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o podjęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomośc położoną w Ostrowie Wlkp. - obr. 0064, dz. 12/3, 15/2

  Czas wytworzenia: 2018-04-30
  Czas udostępnienia: 2018-04-30 15:13:21

  Nagrodzone prace w II Edycji Konkursu „TECHNO - GRANT”

  Czas wytworzenia: 2018-04-26
  Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:17:45

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy: Skrzebowa, dz. 232, 216, 230, 233

  Czas wytworzenia: 2018-04-23
  Czas udostępnienia: 2018-04-23 13:43:14

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje

  W trosce o zdrowie i życie mieszkańców na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego...

  Czas wytworzenia: 2018-04-19
  Czas udostępnienia: 2018-04-19 14:01:25

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji Starosty Ostrowskiego z dnia 4 kwietnia 2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   nr RPA.6740.ID.3.2018

  Czas wytworzenia: 2018-04-16
  Czas udostępnienia: 2018-04-16 14:03:51

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. o wydaniu decyzji  Starosty Ostrowskiego z dnia 4 kwietnia 2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr RPA.6740.ID.2.2018r.

  Czas wytworzenia: 2018-04-16
  Czas udostępnienia: 2018-04-16 14:25:11
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 41