Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 38

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - dotyczy: Strzyżew, dz. 579, 580

  Czas wytworzenia: 2018-01-04
  Czas udostępnienia: 2018-01-04 10:55:17

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny (Ostrów Wielkopolski, obręb 0081, działki nr: 77/1, 92)

  Czas wytworzenia: 2018-01-03
  Czas udostępnienia: 2018-01-03 12:23:48

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny (Przygodzice, działki: 1553/76, 1553/78, 1553/80, 1553/82, 1553/84, 1553/86, 1553/88, 1553/90, 1553/92, 1553/94, 1553/96)

  Czas wytworzenia: 2018-01-03
  Czas udostępnienia: 2018-01-03 12:26:49

  Wezwanie do odbioru depozytu - klucz samochodowy

  Czas wytworzenia: 2017-12-19
  Czas udostępnienia: 2017-12-19 11:09:00

  Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

  Zgodnie z art. 9 ust. 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. z 2017r., poz. 2187) podaje się do publicznej wiadomości informację:

  Czas wytworzenia: 2017-12-13
  Czas udostępnienia: 2017-12-13 12:24:02

  Odwołanie od decyzji Starosty Ostrowskiego RPA.6740.7.74.2017 z dnia 08.11.2017r.

  Odwołanie od decyzji Starosty Ostrowskiego RPA.6740.7.74.2017  dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w Raszkowie z dnia 08.11.2017r.

  Czas wytworzenia: 2017-12-07
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 10:24:47

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - dotyczy Przygodzice, dz. 388/2, 544

  Czas wytworzenia: 2017-12-05
  Czas udostępnienia: 2017-12-06 15:50:46

  Ogłoszenie naboru wniosków II Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2017/2018 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

  Na podstawie §9  Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków II Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2017/2018  

  Czas wytworzenia: 2017-11-30
  Czas udostępnienia: 2017-11-30 13:28:45

  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2018 - 2019.

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:29:08

  Ogłoszenie przez Zarząd Powiatu Ostrowskiego otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dofinansowanie prowadzenia Świetlicy Środowiskowej w latach 2018 – 2019.

  Czas wytworzenia: 2017-11-27
  Czas udostępnienia: 2017-11-27 15:33:50

  Podstawowa kwota dotacji na rok 2017

  Czas wytworzenia: 2017-11-16
  Czas udostępnienia: 2017-11-16 11:05:04

  Pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” w Raszkowie

  Decyzja  nr RPA.6740.7.74.2017 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ” Play” nr OSO3071 Raszków  z dnia 8 listopada 2017r.

  Czas wytworzenia: 2017-11-15
  Czas udostępnienia: 2017-11-15 10:55:41

  Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do dowodów oraz materiałów dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Raszków

  Dotyczy sprawy nr RPA.6740.1242.2017  z dnia 02.11.2017 r.  zawiadomienie strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się  co do dowodów oraz materiałów dotyczej budowy stacji bazowej telefonii komorkowej Operator P4 Play  OSO3071 według...

  Czas wytworzenia: 2017-11-02
  Czas udostępnienia: 2017-11-02 15:35:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 października 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2017-10-30
  Czas udostępnienia: 2017-12-14 16:06:41

  Ogłoszenie Starosty Ostrowskiego o wydaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania GGN.683.34.2017 z dnia 18 października 2017 r.

  Czas wytworzenia: 2017-10-25
  Czas udostępnienia: 2017-10-25 13:29:41

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic ewidencyjnych, wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych oraz przejęcia granic nieruchomości

  Czas wytworzenia: 2017-10-16
  Czas udostępnienia: 2017-10-19 10:41:21

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych i przyjęcia granic nieruchomosci

  Czas wytworzenia: 2017-10-06
  Czas udostępnienia: 2017-10-06 11:58:46

  Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

  Czas wytworzenia: 2017-10-05
  Czas udostępnienia: 2017-10-05 09:43:04

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla WEKO Polska Sp z o.o.

  Czas wytworzenia: 2017-09-29
  Czas udostępnienia: 2017-09-29 10:52:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla WEKO Polska Sp z o.o.

  Czas wytworzenia: 2017-09-29
  Czas udostępnienia: 2017-09-29 10:53:52
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 38