OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Ogłoszenia i obwieszczenia

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-14
  Czas udostępnienia: 2017-09-14 14:22:30

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-14
  Czas udostępnienia: 2017-09-14 14:23:59

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-09-08
  Czas udostępnienia: 2017-09-08 14:54:53

  Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek

  Czas wytworzenia: 2017-08-28
  Czas udostępnienia: 2017-08-28 15:21:03

  Obwieszczenia Starosty Ostrowskiego GGN.683.11.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. o wydaniu decyzji GGN.683.11.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

  Czas wytworzenia: 2017-08-24
  Czas udostępnienia: 2017-08-24 14:26:31

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-08-24
  Czas udostępnienia: 2017-08-24 14:53:25

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-08-23
  Czas udostępnienia: 2017-08-23 14:52:05

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-08-22
  Czas udostępnienia: 2017-08-22 14:21:11

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-08-17
  Czas udostępnienia: 2017-08-17 14:48:01

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-08-17
  Czas udostępnienia: 2017-08-17 14:49:34

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-08-16
  Czas udostępnienia: 2017-08-16 14:18:36

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-31
  Czas udostępnienia: 2017-07-31 15:08:50

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-21
  Czas udostępnienia: 2017-07-21 15:13:22

  Wykaz Nieruchomości Przeznaczonych Do Sprzedaży. Nieruchomości Stanowią Własność Powiatu Ostrowskiego.

  Czas wytworzenia: 2017-07-20
  Czas udostępnienia: 2017-07-20 09:42:42

  Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015 oraz 2016 roku z terenu Powiatu Ostrowskiego – Stop Pneumokokom”

  Czas wytworzenia: 2017-07-19
  Czas udostępnienia: 2017-07-19 15:28:59

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-18
  Czas udostępnienia: 2017-07-18 15:09:33

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-18
  Czas udostępnienia: 2017-07-18 15:10:22

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-14
  Czas udostępnienia: 2017-07-14 15:07:27

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-14
  Czas udostępnienia: 2017-07-14 15:08:32

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  Czas wytworzenia: 2017-07-14
  Czas udostępnienia: 2017-07-14 15:16:25
  Strony: 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 40