Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podinspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2019-02-06
Czas udostępnienia: 2019-02-06 14:45:38

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podinspektor w Wydziale Geodezji - Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Czas wytworzenia: 2018-10-04
Czas udostępnienia: 2018-10-04 14:48:26

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podisnpektor w Wydziale Geodezji - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2018-10-04
Czas udostępnienia: 2018-10-04 14:53:52

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Referat Administracyjno-Gospodarczy

Czas wytworzenia: 2018-09-07
Czas udostępnienia: 2018-09-07 08:30:31

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor/Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2018-08-30
Czas udostępnienia: 2018-08-30 13:03:42

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2017-10-13
Czas udostępnienia: 2017-10-13 15:36:48

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2017-10-05
Czas udostępnienia: 2017-10-05 14:04:02

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji Kartografii i Katastru

Czas wytworzenia: 2017-04-06
Czas udostępnienia: 2017-04-06 13:11:39

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2017-04-06
Czas udostępnienia: 2017-04-06 13:14:18

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji

Czas wytworzenia: 2016-10-13
Czas udostępnienia: 2016-10-13 08:23:13

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

Czas wytworzenia: 2016-07-21
Czas udostępnienia: 2016-07-21 12:34:25

Nabór na wolne stanowisko pracy - Biuro Kontroli

Czas wytworzenia: 2016-04-08
Czas udostępnienia: 2016-04-08 11:09:43

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Organizacyjnym

Czas wytworzenia: 2016-01-19
Czas udostępnienia: 2016-01-19 10:23:35

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Biurze Kontroli

Czas wytworzenia: 2016-01-19
Czas udostępnienia: 2016-01-19 13:46:04

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora do Wydziału Organizacyjnego

Czas wytworzenia: 2015-10-12
Czas udostępnienia: 2015-10-12 10:02:20

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Wydziale Geodezji

Czas wytworzenia: 2015-06-29
Czas udostępnienia: 2015-06-29 08:24:06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Czas wytworzenia: 2015-06-18
Czas udostępnienia: 2015-06-18 13:09:06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Wydziale Geodezji

Czas wytworzenia: 2015-05-18
Czas udostępnienia: 2015-05-18 11:37:59

Nabór na wolne stanowisko pracy - Wydział Geodezji

Czas wytworzenia: 2015-03-17
Czas udostępnienia: 2015-03-17 08:41:38

Nabór na wolne stanowisko pracy Wydział Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2015-02-24
Czas udostępnienia: 2015-02-24 09:37:06
Strony: 1 2