OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2

Nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora/inspektora w Wydziale Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2019-06-05
Czas udostępnienia: 2019-06-07 15:03:19

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektora ds. Zdrowia i Polityki Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych

Czas wytworzenia: 2019-05-23
Czas udostępnienia: 2019-05-29 11:06:54

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podinspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2019-03-19
Czas udostępnienia: 2019-03-20 09:08:37

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podinspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2019-02-06
Czas udostępnienia: 2019-02-06 14:45:38

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podinspektor w Wydziale Geodezji - Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu

Czas wytworzenia: 2018-10-04
Czas udostępnienia: 2018-10-04 14:48:26

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor/podisnpektor w Wydziale Geodezji - Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2018-10-04
Czas udostępnienia: 2018-10-04 14:53:52

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Referat Administracyjno-Gospodarczy

Czas wytworzenia: 2018-09-07
Czas udostępnienia: 2018-09-07 08:30:31

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor/Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2018-08-30
Czas udostępnienia: 2018-08-30 13:03:42

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu

Czas wytworzenia: 2017-10-13
Czas udostępnienia: 2017-10-13 15:36:48

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2017-10-05
Czas udostępnienia: 2017-10-05 14:04:02

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji Kartografii i Katastru

Czas wytworzenia: 2017-04-06
Czas udostępnienia: 2017-04-06 13:11:39

Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Czas wytworzenia: 2017-04-06
Czas udostępnienia: 2017-04-06 13:14:18

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji

Czas wytworzenia: 2016-10-13
Czas udostępnienia: 2016-10-13 08:23:13

Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

Czas wytworzenia: 2016-07-21
Czas udostępnienia: 2016-07-21 12:34:25

Nabór na wolne stanowisko pracy - Biuro Kontroli

Czas wytworzenia: 2016-04-08
Czas udostępnienia: 2016-04-08 11:09:43

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Organizacyjnym

Czas wytworzenia: 2016-01-19
Czas udostępnienia: 2016-01-19 10:23:35

Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Biurze Kontroli

Czas wytworzenia: 2016-01-19
Czas udostępnienia: 2016-01-19 13:46:04

Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora do Wydziału Organizacyjnego

Czas wytworzenia: 2015-10-12
Czas udostępnienia: 2015-10-12 10:02:20

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Wydziale Geodezji

Czas wytworzenia: 2015-06-29
Czas udostępnienia: 2015-06-29 08:24:06

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Czas wytworzenia: 2015-06-18
Czas udostępnienia: 2015-06-18 13:09:06
Strony: 1 2