Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

  Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor w Wydziale Rozwoju Powiatu

  Czas wytworzenia: 2017-10-13
  Czas udostępnienia: 2017-10-13 15:36:48

  Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  Czas wytworzenia: 2017-10-05
  Czas udostępnienia: 2017-10-05 14:04:02

  Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Referacie Geodezji Kartografii i Katastru

  Czas wytworzenia: 2017-04-06
  Czas udostępnienia: 2017-04-06 13:11:39

  Nabór kandydatów na wolne stanowisko podinspektor/inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  Czas wytworzenia: 2017-04-06
  Czas udostępnienia: 2017-04-06 13:14:18

  Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor/Inspektor w Wydziale Geodezji

  Czas wytworzenia: 2016-10-13
  Czas udostępnienia: 2016-10-13 08:23:13

  Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych

  Czas wytworzenia: 2016-07-21
  Czas udostępnienia: 2016-07-21 12:34:25

  Nabór na wolne stanowisko pracy - Biuro Kontroli

  Czas wytworzenia: 2016-04-08
  Czas udostępnienia: 2016-04-08 11:09:43

  Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Wydziale Organizacyjnym

  Czas wytworzenia: 2016-01-19
  Czas udostępnienia: 2016-01-19 10:23:35

  Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Biurze Kontroli

  Czas wytworzenia: 2016-01-19
  Czas udostępnienia: 2016-01-19 13:46:04

  Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektora do Wydziału Organizacyjnego

  Czas wytworzenia: 2015-10-12
  Czas udostępnienia: 2015-10-12 10:02:20

  Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Wydziale Geodezji

  Czas wytworzenia: 2015-06-29
  Czas udostępnienia: 2015-06-29 08:24:06

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  Czas wytworzenia: 2015-06-18
  Czas udostępnienia: 2015-06-18 13:09:06

  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wydziale Geodezji

  Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Wydziale Geodezji

  Czas wytworzenia: 2015-05-18
  Czas udostępnienia: 2015-05-18 11:37:59

  Nabór na wolne stanowisko pracy - Wydział Geodezji

  Czas wytworzenia: 2015-03-17
  Czas udostępnienia: 2015-03-17 08:41:38

  Nabór na wolne stanowisko pracy Wydział Rozwoju Powiatu

  Czas wytworzenia: 2015-02-24
  Czas udostępnienia: 2015-02-24 09:37:06

  Nabór na wolne stanowisko pracy - Wydział Geodezji

  Czas wytworzenia: 2014-10-03
  Czas udostępnienia: 2014-10-03 13:51:26

  Nabór na wolne stanowisko pracy - Wydział Geodezji

  Czas wytworzenia: 2014-09-04
  Czas udostępnienia: 2014-09-04 11:44:46

  Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy - Wydział Geodezji

  Czas wytworzenia: 2014-08-22
  Czas udostępnienia: 2014-08-22 10:33:30

  Ogłoszenie na wolne stanowisko pracy - Wydział Rozwoju Powiatu - Referat Architektury i Budownictwa

  Czas wytworzenia: 2014-08-12
  Czas udostępnienia: 2014-08-12 12:38:48

  Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Wydział Geodezji

  Czas wytworzenia: 2013-12-06
  Czas udostępnienia: 2013-12-06 08:12:39