OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

  Strony: 1 2 3 4 5 6 17

  Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 1000m

  Czas wytworzenia: 2018-12-20
  Czas udostępnienia: 2018-12-20 12:02:55

  Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości sztuk 195 o miąższości 236,08 m³

  Czas wytworzenia: 2018-10-29
  Czas udostępnienia: 2018-10-29 09:57:13

  Sprzedaż drewna opałowego liściastego w ilości 195 sztuk o miąższości 236,08m

  Czas wytworzenia: 2018-09-28
  Czas udostępnienia: 2018-09-28 12:25:01

  Przebudowa drogi nr 5288P w m. Grudzielec Nowy na odc. dł. ok. 1000m

  Czas wytworzenia: 2018-08-20
  Czas udostępnienia: 2018-08-20 12:49:36

  Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 300m

  Czas wytworzenia: 2018-08-08
  Czas udostępnienia: 2018-08-08 14:24:24

  Wykonanie przeglądów rocznych dróg i 14 szt. obiektów mostowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

  Czas wytworzenia: 2018-07-12
  Czas udostępnienia: 2018-07-12 13:57:06

  Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc. dł. ok. 900m - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami infrastruktury turystycznej

  Czas wytworzenia: 2018-06-29
  Czas udostępnienia: 2018-06-29 15:53:24

  Przebudowa drogi nr 4332P w m. Janków Zaleśny na odc. dł. ok. 400m

  Czas wytworzenia: 2018-06-26
  Czas udostępnienia: 2018-06-26 14:21:47

  Przebudowa drogi nr 5304P w m. Mączniki na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-06-22
  Czas udostępnienia: 2018-06-22 11:52:27

  Przebudowa drogi nr 5288P w m. Bieganin na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-06-21
  Czas udostępnienia: 2018-06-21 13:52:35

  BIEŻĄCA KONSERWACJA I TERMOMODERNIZACJA WIEŻY OBSERWACYJNEJ STRAŻACKIEJ (przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim)

  Czas wytworzenia: 2018-04-27
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 14:22:47

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2018/2019

  Czas wytworzenia: 2018-04-17
  Czas udostępnienia: 2018-04-17 15:19:31

  Konserwacja oznakowania pionowego

  Czas wytworzenia: 2018-04-06
  Czas udostępnienia: 2018-04-06 12:43:31

  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

  Czas wytworzenia: 2018-04-04
  Czas udostępnienia: 2018-04-04 15:30:47

  Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na gorąco

  Czas wytworzenia: 2018-04-03
  Czas udostępnienia: 2018-04-03 12:44:16

  Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - etap I - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w m. Strzegowa na odc. dł. ok. 2250m

  Czas wytworzenia: 2018-03-13
  Czas udostępnienia: 2018-03-13 11:24:24

  Przebudowa drogi nr 5333P w m. Chynowa-poszerzenie nawierzchni jezdni na odc. dł. ok. 400m

  Czas wytworzenia: 2018-03-05
  Czas udostępnienia: 2018-03-05 15:29:19

  Przetarg nieograniczony : Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok. 300m

  Czas wytworzenia: 2018-02-26
  Czas udostępnienia: 2018-02-26 15:17:44

  Przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn-Cegły na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-02-07
  Czas udostępnienia: 2018-02-07 15:45:44

  Zamówienie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych

  Czas wytworzenia: 2018-02-02
  Czas udostępnienia: 2018-02-02 15:22:53
  Strony: 1 2 3 4 5 6 17