Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

  Strony: 1 2 3 4 5 6 17

  Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew na odc. dł. ok. 300m

  Czas wytworzenia: 2018-08-08
  Czas udostępnienia: 2018-08-08 14:24:24

  Wykonanie przeglądów rocznych dróg i 14 szt. obiektów mostowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim

  Czas wytworzenia: 2018-07-12
  Czas udostępnienia: 2018-07-12 13:57:06

  Przebudowa drogi nr 5329P Janków Przygodzki-Trzcieliny na odc. dł. ok. 900m - budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z elementami infrastruktury turystycznej

  Czas wytworzenia: 2018-06-29
  Czas udostępnienia: 2018-06-29 15:53:24

  Przebudowa drogi nr 4332P w m. Janków Zaleśny na odc. dł. ok. 400m

  Czas wytworzenia: 2018-06-26
  Czas udostępnienia: 2018-06-26 14:21:47

  Przebudowa drogi nr 5304P w m. Mączniki na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-06-22
  Czas udostępnienia: 2018-06-22 11:52:27

  Przebudowa drogi nr 5288P w m. Bieganin na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-06-21
  Czas udostępnienia: 2018-06-21 13:52:35

  BIEŻĄCA KONSERWACJA I TERMOMODERNIZACJA WIEŻY OBSERWACYJNEJ STRAŻACKIEJ (przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim)

  Czas wytworzenia: 2018-04-27
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 14:22:47

  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Ostrowskiego w sezonie 2018/2019

  Czas wytworzenia: 2018-04-17
  Czas udostępnienia: 2018-04-17 15:19:31

  Konserwacja oznakowania pionowego

  Czas wytworzenia: 2018-04-06
  Czas udostępnienia: 2018-04-06 12:43:31

  Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami

  Czas wytworzenia: 2018-04-04
  Czas udostępnienia: 2018-04-04 15:30:47

  Remonty nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralnoasfaltową na gorąco

  Czas wytworzenia: 2018-04-03
  Czas udostępnienia: 2018-04-03 12:44:16

  Przebudowa drogi nr 5305P Strzegowa - Gostyczyna - etap I - od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5307P w m. Strzegowa na odc. dł. ok. 2250m

  Czas wytworzenia: 2018-03-13
  Czas udostępnienia: 2018-03-13 11:24:24

  Przebudowa drogi nr 5333P w m. Chynowa-poszerzenie nawierzchni jezdni na odc. dł. ok. 400m

  Czas wytworzenia: 2018-03-05
  Czas udostępnienia: 2018-03-05 15:29:19

  Przetarg nieograniczony : Przebudowa drogi nr 5312P w m. Ołobok na odc. dł. ok. 300m

  Czas wytworzenia: 2018-02-26
  Czas udostępnienia: 2018-02-26 15:17:44

  Przebudowa drogi nr 5161P Daniszyn-Cegły na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-02-07
  Czas udostępnienia: 2018-02-07 15:45:44

  Zamówienie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych

  Czas wytworzenia: 2018-02-02
  Czas udostępnienia: 2018-02-02 15:22:53

  Wycinka i chirurgia drzew

  Czas wytworzenia: 2018-01-31
  Czas udostępnienia: 2018-01-31 15:02:49

  Konserwacja rowów przydrożnych

  Czas wytworzenia: 2018-01-23
  Czas udostępnienia: 2018-01-23 15:19:58

  Roboty utrzymaniowe nawierzchni rozbieralnych i innych elementów infrastruktury drogowej w pasie drogowym

  Czas wytworzenia: 2018-01-22
  Czas udostępnienia: 2018-01-22 13:34:54

  Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka na odc. dł. ok. 200m

  Czas wytworzenia: 2018-01-19
  Czas udostępnienia: 2018-01-19 12:30:15
  Strony: 1 2 3 4 5 6 17