Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2

RPZ.272.2.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2019-01-11
Czas udostępnienia: 2019-01-11 10:51:05

RPZ.272.3.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie podziałów dostosowawczych (hipotecznych) działek ewidencyjnych.

Czas wytworzenia: 2019-01-11
Czas udostępnienia: 2019-01-11 11:53:29

RPZ.272.4.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

Czas wytworzenia: 2019-01-11
Czas udostępnienia: 2019-01-11 12:50:31

RPZ.272.5.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Czas wytworzenia: 2019-01-11
Czas udostępnienia: 2019-01-11 14:03:35

RPZ.272.7.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną budynkiem wielorodzinnym o powierzchni użytkowej lokali wynoszącej 774 m2.

Czas wytworzenia: 2019-01-11
Czas udostępnienia: 2019-01-11 15:29:04

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na dostawę prasy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Czas wytworzenia: 2018-11-27
Czas udostępnienia: 2018-11-27 13:21:50

RPZ.272.47.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1474) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.).

Czas wytworzenia: 2018-10-29
Czas udostępnienia: 2018-10-29 14:48:24

RPZ.272.46.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podział geodezyjny nieruchomości.

Czas wytworzenia: 2018-10-25
Czas udostępnienia: 2018-10-25 15:03:15

RPZ.272.45.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku.

Czas wytworzenia: 2018-10-22
Czas udostępnienia: 2018-10-22 13:17:36

RPZ.272.43.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę urządzeń kopiujących - kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz urządzeń drukujących monochromatycznych dla Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Czas wytworzenia: 2018-10-10
Czas udostępnienia: 2018-10-10 14:46:44

RPZ.272.42.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Powiatu Ostrowskiego.

Czas wytworzenia: 2018-09-24
Czas udostępnienia: 2018-09-25 12:32:58

RPZ.272.41.2018 Postępowane o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie nieruchomością zabudowaną budynkiem wielorodzinnym o powierzchni użytkowej lokali wynoszącej 774m2.

Czas wytworzenia: 2018-08-28
Czas udostępnienia: 2018-08-28 15:00:03

RPZ.272.33.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego.

Czas wytworzenia: 2018-05-29
Czas udostępnienia: 2018-05-29 16:15:43

RPZ.272.21.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Czas wytworzenia: 2018-05-28
Czas udostępnienia: 2018-05-28 09:42:17

RPZ.272.32.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych związanych z przetworzeniem danych analitycznych do postaci cyfrowej w zakresie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla części miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Czas wytworzenia: 2018-05-25
Czas udostępnienia: 2018-05-25 11:56:10

RPZ.272.26.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego.

Czas wytworzenia: 2018-05-10
Czas udostępnienia: 2018-05-10 14:53:40

RPZ.272.25.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu i konserwacji znaków szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej oraz sporządzenie projektu technicznego dla obszaru całego powiatu w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa.

Czas wytworzenia: 2018-05-08
Czas udostępnienia: 2018-05-08 14:54:51

RPZ.272.22.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosci  oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operatach szacunkowych sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018r., poz. 121 ze zm.)

Czas wytworzenia: 2018-04-25
Czas udostępnienia: 2018-04-25 15:00:09

RPZ.272.20.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów z terenu Powiatu Ostrowskiego usuniętych w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)

Czas wytworzenia: 2018-04-24
Czas udostępnienia: 2018-04-24 11:48:29

RPZ.272.17.2018 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości odszkodowania w związku z udostępnieniem nieruchomości w trybie art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) i jego prezentacja w operacie szacunkowym sporządzonym zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Czas wytworzenia: 2018-04-06
Czas udostępnienia: 2018-04-06 15:16:57
Strony: 1 2