OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej

Powiatowa Galeria Sztuki Współczesnej

  Termomodernizacja i przebudowa budynku usługowego na cele działalności ekspozycyjno - edukacyjno - konferencyjnej galerii z zabudową atrium DOSTAWA I MONTAŻ NAGŁOŚNIENIA KONFERENCYJNEGO

  Czas wytworzenia: 2013-11-26
  Czas udostępnienia: 2013-11-26 14:04:52

  Termomodernizacja i przebudowa budynku usługowego na cele działalności ekspozycyjno – edukacyjno – konferencyjnej galerii z zabudową atrium DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

  Czas wytworzenia: 2013-11-25
  Czas udostępnienia: 2013-11-25 12:40:31

  Przetarg nieograniczony na dostawę mebli, żaluzji i rolet okiennych do Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

  Czas wytworzenia: 2013-10-21
  Czas udostępnienia: 2013-10-21 09:27:08

  Przetarg nieograniczony na dostawę mebli, urządzeń multimedialnych, systemu ekspozycyjnego oraz żaluzji i rolet okiennych do Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

  Czas wytworzenia: 2013-08-22
  Czas udostępnienia: 2013-08-22 08:41:10

  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku usługowego na cele działalności ekspozycyjno – edukacyjno – konferencyjnej galerii z zabudową atrium

  Czas wytworzenia: 2013-07-17
  Czas udostępnienia: 2013-07-17 15:34:02

  Dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych 

  Czas wytworzenia: 2013-06-18
  Czas udostępnienia: 2013-06-18 12:25:09

  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku usługowego na cele działalności ekspozycyjno - edukacyjno -konferencyjnej galerii z zabudową atrium, ETAP II (dokończenie robót).

  Czas wytworzenia: 2013-02-19
  Czas udostępnienia: 2013-02-19 10:13:46

  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku usługowego na cele działalności ekspozycyjno - edukacyjno - konferencyjnej galerii z zabudową atrium.

  Czas wytworzenia: 2012-11-21
  Czas udostępnienia: 2012-11-21 09:17:25