Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Wydział Geodezji

Wydział Geodezji

  Informacje dla wykonawców prac geodezyjnych

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o...

  Czas wytworzenia: 2014-10-20
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:47:16

  Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:45:24

  Udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.121 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:45:02

  Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz innych materiałów wchodzących w skład zasobu)

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-08-01
  Czas udostępnienia: 2018-10-01 09:43:51

  Scalanie gruntów

  Opis sprawy: Postępowanie wszczynane jest na wniosek większości właścicieli gospodarstw rolnych, położonych na projektowanym obszarze scalenia lub na wniosek właścicieli gruntów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni...

  Czas wytworzenia: 2014-07-02
  Czas udostępnienia: 2014-07-02 14:15:50

  Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2017.2101 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2016.1827 z późn. zm.) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania...

  Czas wytworzenia: 2014-05-09
  Czas udostępnienia: 2018-05-08 14:58:48

  Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne

  Wymagane dokumenty: Wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomości położone na terenie powiatu ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców – wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:14:51

  Zwrot wywłaszczonej nieruchomości

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego złożony przez byłego właściciela lub wszystkich jego spadkobierców /wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 11:40:30

  Wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalenie odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  Wymagane dokumenty: - Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości położonej na terenie Powiatu Ostrowskiego – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: - nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:37:41

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności

  Wymagane dokumenty: Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności – wniosek sporządzony samodzielnie przez zainteresowanego, zawierający następujące elementy treści: dane osobowe...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 13:00:16

  Naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego

  Informacja o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego od podmiotu uiszczającego dotychczas opłaty roczne Wymagane dokumenty: Informacja o nabyciu prawa użytkowania wieczystego –...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2018-02-13 08:35:40