Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Rejestracji Pojazdów

Referat Rejestracji Pojazdów

  Strony: 1 2

  Rejestracja pojazdu marki SAM

  (KARTA USŁUG – 05)  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest...

  Czas wytworzenia: 2013-09-09
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 12:56:39

  Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

  Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję instruktorów nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 10:27:52

  Zasady wpisywania do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr...

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 09:55:01

  Wpisywanie wykładowców do ewidencji

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję wykładowców nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 14:53:18

  Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 01)

   WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; tablice rejestracyjne, a w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 12:58:37

  Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:00:48

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w kraju

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; karta pojazdu; wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:01:31

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 04)

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:02:16

  Rejestracja pojazdu zabytkowego

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu;  tablice rejestracyjne; uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie wpisania...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:02:56

  Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

  KARTA USŁUG – 07

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:04:04

  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

  WYMAGANE DOKUMENTY: Oświadczenie o sprzedaży pojazdu  (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:05:01

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania technicznego pojazdu (w...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:06:06

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych pojazdu nie jest...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:06:38

  Wtórnik karty pojazdu

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty karty pojazdu; w...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:07:27

  Wtórnik nalepki kontrolnej

  1. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań; w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 13:08:42

  Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny; zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:43:23

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:44:05

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:44:57

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:45:39

  Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na kradzież

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2019-02-05 12:46:19
  Strony: 1 2