Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Rejestracji Pojazdów

Referat Rejestracji Pojazdów

  Strony: 1 2

  Rejestracja pojazdu marki SAM

  (KARTA USŁUG – 05)  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca...

  Czas wytworzenia: 2013-09-09
  Czas udostępnienia: 2013-09-09 08:29:11

  Wpisywanie instruktorów do ewidencji i wydawanie legitymacji.

  Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję instruktorów nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 10:27:52

  Zasady wpisywania do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr...

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 09:55:01

  Wpisywanie wykładowców do ewidencji

  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011r. Nr 30 poz. 151 z późn. zm.) ewidencję wykładowców nauki jazdy prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania.

  Czas wytworzenia: 2013-03-26
  Czas udostępnienia: 2013-03-26 14:53:18

  Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 01)

   WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany; tablice...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 13:02:19

  Rejestracja używanego pojazdu zakupionego w kraju

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 15:34:17

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego w kraju

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; karta pojazdu; wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji;...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:16:34

  Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Unii Europejskiej (KARTA USŁUG – 04)

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny  w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 13:01:06

  Rejestracja pojazdu zabytkowego

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o rejestrację pojazdu (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód własności pojazdu; dowód rejestracyjny pojazdu;  tablice rejestracyjne; uwierzytelniona kopia decyzji w sprawie...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 11:25:22

  Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

  KARTA USŁUG – 07

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 12:03:31

  Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

  WYMAGANE DOKUMENTY: Oświadczenie o sprzedaży pojazdu  (dostępne w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:46:57

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku utraty

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określający termin następnego badania...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 15:59:06

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego w przypadku zniszczenia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, jeżeli termin następnych badań technicznych...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 09:21:10

  Wtórnik karty pojazdu

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, dotyczące okoliczności utraty karty...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 10:59:29

  Wtórnik nalepki kontrolnej

  1. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań; w przypadku...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 09:01:12

  Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: pokwitowanie wystawione przez organ kontroli ruchu drogowego za zatrzymany dowód rejestracyjny; zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:52:08

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne; w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 10:09:36

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:14:09

  Wtórnik tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 12:09:55

  Wyrejestrowanie pojazdu z uwagi na kradzież

  WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej) Załączniki: dowód rejestracyjny; karta pojazdu, jeżeli była wydana; oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań na okoliczność...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 10:01:00
  Strony: 1 2