Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Transportu Drogowego i Publicznego

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

  Odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

  Zgodnie z art. 130a  ust. 1 i 2 ww. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, nieokazania przez...

  Czas wytworzenia: 2018-01-03
  Czas udostępnienia: 2019-01-08 09:34:04

  Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym

  Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalności gospodarczej....

  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Czas udostępnienia: 2018-12-19 14:03:04

  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września...

  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Czas udostępnienia: 2018-12-19 14:00:42

  Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji: W zakresie przewozu osób: samochodem osobowym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie...

  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 12:14:09

  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

  UWAGA Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. wydane na podstawie przepisów dotychczsowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r....

  Czas wytworzenia: 2016-04-14
  Czas udostępnienia: 2019-02-06 14:43:10

  Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013 r. oraz zmiana licencji wydanej przed 15.08.2013r.

  GDZIE I KIEDY Starostwo Powiatowe w Ostrowie WielkopolskimReferat Transportu Drogowego i Publicznegoal. Powstańców Wielkopolskich 16II piętro, pokój 228, tel. 62 737 84 36Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 I. Wnioskowanie o dodatkowy wypis z...

  Czas wytworzenia: 2014-04-14
  Czas udostępnienia: 2018-12-19 14:14:56