OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Transportu Drogowego i Publicznego

Referat Transportu Drogowego i Publicznego

  Odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

  Zgodnie z art. 130a  ust. 1 i 2 ww. ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, nieokazania przez...

  Czas wytworzenia: 2018-01-03
  Czas udostępnienia: 2019-10-08 14:26:27

  Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym

  Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego działalności gospodarczej....

  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Czas udostępnienia: 2018-12-19 14:03:04

  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane są na podstawie ustawy z dnia 6 września...

  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Czas udostępnienia: 2019-06-13 13:12:20

  Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy

  Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji: W zakresie przewozu osób: samochodem osobowym pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie...

  Czas wytworzenia: 2016-12-15
  Czas udostępnienia: 2019-02-04 12:14:09

  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

  UWAGA Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. wydane na podstawie przepisów dotychczsowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r....

  Czas wytworzenia: 2016-04-14
  Czas udostępnienia: 2019-02-06 14:43:10

  Uzyskanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub z licencji na krajowy transport drogowy wydanej przed 15.08.2013 r. oraz zmiana licencji wydanej przed 15.08.2013r.

  GDZIE I KIEDY Starostwo Powiatowe w Ostrowie WielkopolskimReferat Transportu Drogowego i Publicznegoal. Powstańców Wielkopolskich 16II piętro, pokój 228, tel. 62 737 84 36Poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30 I. Wnioskowanie o dodatkowy wypis z...

  Czas wytworzenia: 2014-04-14
  Czas udostępnienia: 2018-12-19 14:14:56