Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

  Rejestr Instytucji Kultury

  Czas wytworzenia: 2017-02-02
  Czas udostępnienia: 2017-02-02 13:54:42

  Oznakowanie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

  Czas wytworzenia: 2015-11-10
  Czas udostępnienia: 2015-11-10 09:50:05

  Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu ostrowskiego

  Osoba odpowiedzialna:p. Stanisław Ratajczak - parter, pokój 17, tel. 627 378 474.

  Czas wytworzenia: 2014-12-05
  Czas udostępnienia: 2014-12-05 09:31:37

  Procedura dokonywania wpisów oraz zmian w ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, które w statucie nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych

  Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty  nie przewidują  prowadzenia  działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji  uczniowskich klubów sportowych. Dokonywanie zmian danych w ewidencji klubów...

  Czas wytworzenia: 2011-06-03
  Czas udostępnienia: 2018-06-27 11:40:03

  Wpisywanie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu

  Procedura załatwienia sprawy: zgodna z art. 82 Ustawy o systemie oświaty, Osoba odpowiedzialna: p. Agnieszka Ratajczak – parter, pokój 18, tel. 627 378 473

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:44:45

  Wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną

  Procedura załatwienia sprawy: zgodna z art. 58 i art. 60 Ustawy o systemie oświaty, Osoba odpowiedzialna: p. Agnieszka Ratajczak – parter, pokój 18, tel. 627 378 473

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 09:40:11

  Kierowanie dzieci i młodzieży do szkoły specjalnej

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: 1. Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej. 2. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Osoba odpowiedzialna: p. Marlena Frąszczak –...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 14:36:50

  Kierowanie dzieci i młodzieży do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek rodzica (rodziców) o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej. Orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Osoba odpowiedzialna: p. Marlena Frąszczak –...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 08:41:08

  Awans zawodowy nauczycieli

  Dokumenty konieczne do przedłożenia: Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego Karta informacyjna (załącznik do wniosku). Zaświadczenie Nr 1. Zaświadczenie Nr 2. Osoba odpowiedzialna : p. Andrzej...

  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Czas udostępnienia: 2011-02-01 13:21:46