Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Referat Architektury i Budownictwa

Referat Architektury i Budownictwa

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2018r.

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2016r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Ostrów Wielkopolski ul. Wysocka

  Czas wytworzenia: 2018-02-14
  Czas udostępnienia: 2018-05-11 11:24:59

  Pozwolenie na budowę / Zmiana pozwolenia na budowę

  Al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski II p. pok.: 222-226 Fax: (062) 737-84-33 e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:09:16

  Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

  Al. Powstańców Wielkopolskich 1663-400 Ostrów WielkopolskiII p. pok.: 222-226Fax: (062) 737-84-33e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:11:40

  Zaświadczenie o samodzielności lokalu

  Al. Powstańców Wielkopolskich 1663-400 Ostrów WielkopolskiII p. pok.: 222-226Fax: (062) 737-84-33e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:12:27

  Pozwolenie na rozbiórkę

    Al. Powstańców Wielkopolskich 1663-400 Ostrów WielkopolskiII p. pok.: 222-226Fax: (062) 737-84-33e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:12:56

  Zgłoszenie budowy/rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę

  Al. Powstańców Wielkopolskich 1663-400 Ostrów WielkopolskiII p. pok.: 222-226Fax: (062) 737-84-33e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-06-29 11:09:07

  Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

    Al. Powstańców Wielkopolskich 1663-400 Ostrów WielkopolskiII p. pok.: 222-226Fax: (062) 737-84-33e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:13:45

  Zgłoszenie budowy lub przebudowy z projektem budowlanym

    Al. Powstańców Wielkopolskich 1663-400 Ostrów WielkopolskiII p. pok.: 222-226Fax: (062) 737-84-33e-mail:  starostwo@powiat-ostrowski.pl  Godziny przyjmowania interesantów:poniedziałek-piątek godz.  8:30 – 15:30 Dane do uiszczania płaty...

  Czas wytworzenia: 2015-08-27
  Czas udostępnienia: 2018-01-24 08:14:27