OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2015

ROK 2015

  Wezwanie do odbioru depozytu - projektor z osprzętem

  Czas wytworzenia: 2015-12-22
  Czas udostępnienia: 2015-12-22 08:14:25

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2015-12-11
  Czas udostępnienia: 2015-12-11 08:15:30

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2015-11-26
  Czas udostępnienia: 2015-11-26 08:16:13

  Wezwanie do odbioru depozytu - torba podróżna z zawartością

  Czas wytworzenia: 2015-11-04
  Czas udostępnienia: 2015-11-04 08:20:57

  Wezwanie do odbioru depozytu - trampolina

  Czas wytworzenia: 2015-11-02
  Czas udostępnienia: 2015-11-02 08:21:32

  Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk do samochodu

  Czas wytworzenia: 2015-10-27
  Czas udostępnienia: 2015-10-27 08:22:30

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2015-10-19
  Czas udostępnienia: 2015-10-19 08:22:57

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2015-10-15
  Czas udostępnienia: 2015-10-15 08:23:36

  Wezwanie do odbioru depozytu - portfel z zawartością

  Czas wytworzenia: 2015-10-13
  Czas udostępnienia: 2015-10-13 08:25:39

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2015-10-01
  Czas udostępnienia: 2015-10-01 08:26:08

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2015-09-30
  Czas udostępnienia: 2015-09-30 08:26:50

  Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk do samochodu

  Czas wytworzenia: 2015-09-23
  Czas udostępnienia: 2015-09-23 08:27:39

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2015-09-23
  Czas udostępnienia: 2015-09-23 08:27:19

  Wezwanie do odbioru depozytu - saszetka z zawartością

  Czas wytworzenia: 2015-09-22
  Czas udostępnienia: 2015-09-22 08:31:44