OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2017

ROK 2017

  Strony: 1 2

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-12-07
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 14:34:07

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-12-07
  Czas udostępnienia: 2017-12-07 14:48:20

  Wezwanie do odbioru depozytu - wózek dziecięcy

  Czas wytworzenia: 2017-11-28
  Czas udostępnienia: 2017-11-28 13:02:45

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-11-03
  Czas udostępnienia: 2017-11-06 13:00:29

  Wezwanie do odbioru dla znalazców

  Czas wytworzenia: 2017-10-24
  Czas udostępnienia: 2017-10-24 15:29:55

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-09-21
  Czas udostępnienia: 2017-09-21 08:54:26

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-09-13
  Czas udostępnienia: 2017-09-13 14:48:13

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-09-13
  Czas udostępnienia: 2017-09-13 14:52:41

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-08-30 13:32:52

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-08-30 13:33:29

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-08-30 13:35:09

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-08-30 13:36:17

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-09-04 09:27:18

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-09-04 09:27:37

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-08-01
  Czas udostępnienia: 2017-08-01 13:31:06

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-07-06
  Czas udostępnienia: 2017-07-06 13:11:03

  Wezwanie do odbioru depozytu - karta bankomatowa

  Czas wytworzenia: 2017-05-19
  Czas udostępnienia: 2017-05-19 08:59:57

  Wezwanie do odbioru depozytu - etui oraz 5szt. kluczy

  Czas wytworzenia: 2017-05-17
  Czas udostępnienia: 2017-05-17 08:58:32

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2017-04-25
  Czas udostępnienia: 2017-04-25 08:57:39

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2017-04-25
  Czas udostępnienia: 2017-04-25 08:58:01
  Strony: 1 2