Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2018

ROK 2018

  KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach: ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania kultury fizycznej i sportu;...

  Czas wytworzenia: 2017-11-16
  Czas udostępnienia: 2017-11-16 09:29:57

  WZORY DOKUMENTÓW

  Czas wytworzenia: 2017-10-20
  Czas udostępnienia: 2017-10-20 13:19:07

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

  Czas wytworzenia: 2017-10-20
  Czas udostępnienia: 2017-10-20 13:31:05

  PROGRAM

  Program współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  Czas wytworzenia: 2017-08-11
  Czas udostępnienia: 2017-10-04 12:08:27