OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2018

ROK 2018

  Strony: 1 2

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-11-08
  Czas udostępnienia: 2018-11-08 09:09:38

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2018-09-21
  Czas udostępnienia: 2018-09-21 13:17:05

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-09-19
  Czas udostępnienia: 2018-09-19 14:15:37

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2018-09-10
  Czas udostępnienia: 2018-09-10 14:35:03

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-08-29
  Czas udostępnienia: 2018-08-29 13:07:45

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-08-29
  Czas udostępnienia: 2018-08-29 13:10:13

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-08-17
  Czas udostępnienia: 2018-08-17 09:13:41

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2018-08-13
  Czas udostępnienia: 2018-08-13 09:12:03

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2018-07-31
  Czas udostępnienia: 2018-07-31 12:50:40

  Wezwanie do odbioru depozytu - przełącznik sieciowy

  Czas wytworzenia: 2018-07-16
  Czas udostępnienia: 2018-07-16 15:12:30

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe

  Czas wytworzenia: 2018-06-21
  Czas udostępnienia: 2018-06-21 12:23:27

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-05-21
  Czas udostępnienia: 2018-05-25 09:12:41

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-05-21
  Czas udostępnienia: 2018-05-25 09:12:41

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe

  Czas wytworzenia: 2018-05-21
  Czas udostępnienia: 2018-05-25 09:12:41

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe

  Czas wytworzenia: 2018-05-21
  Czas udostępnienia: 2018-05-25 09:12:41

  Wezwanie do odbioru depozytu - torba podróżna

  Czas wytworzenia: 2018-04-10
  Czas udostępnienia: 2018-04-10 13:17:10

  Wezwanie do odbioru depozytu - rower

  Czas wytworzenia: 2018-03-29
  Czas udostępnienia: 2018-03-30 11:20:58

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-03-08
  Czas udostępnienia: 2018-03-08 13:51:56

  Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy

  Czas wytworzenia: 2018-03-01
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 12:01:38

  Wezwanie do odbioru depozytu - pieniądze - PLN

  Czas wytworzenia: 2018-03-01
  Czas udostępnienia: 2018-03-01 12:05:05
  Strony: 1 2