OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2019

ROK 2019

  II KONKURS - OŚWIATA I EDUKACJA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ POWIETRZA

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku NOWY WZÓR OFERTY znajduje się w folderze NOWE WZORY DOKUMENTÓW  

  Czas wytworzenia: 2019-08-30
  Czas udostępnienia: 2019-08-30 14:03:35

  KONKURS - OŚWIATA I EDUKACJA ZWIĄZANA Z OCHRONĄ POWIETRZA

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w zakresie oświaty i edukacji związanej z ochroną powietrza na terenie Powiatu Ostrowskiego w 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-06-05
  Czas udostępnienia: 2019-06-06 11:34:02

  NOWE WZORY DOKUMENTÓW

  Czas wytworzenia: 2019-06-05
  Czas udostępnienia: 2019-06-05 11:13:56

  KONKURS - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

  Czas wytworzenia: 2019-02-08
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 13:56:22

  WZORY DOKUMENTÓW

  Czas wytworzenia: 2018-11-15
  Czas udostępnienia: 2018-11-15 15:47:19

  KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach: ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania kultury fizycznej i sportu;...

  Czas wytworzenia: 2018-11-15
  Czas udostępnienia: 2018-11-15 15:53:42

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

  Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie powiatu ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-10-26
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 13:26:57

  PROGRAM

  Program współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  Czas wytworzenia: 2018-09-14
  Czas udostępnienia: 2018-09-14 12:30:28