Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: ROK 2019

ROK 2019

  KONKURS - UPOWSZECHNIENIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferze upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

  Czas wytworzenia: 2019-02-08
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 13:56:22

  WZORY DOKUMENTÓW

  Czas wytworzenia: 2018-11-15
  Czas udostępnienia: 2018-11-15 15:47:19

  KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach: ochrony i promocji zdrowia; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania kultury fizycznej i sportu;...

  Czas wytworzenia: 2018-11-15
  Czas udostępnienia: 2018-11-15 15:53:42

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

  Nieodpłatna pomoc prawna i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie powiatu ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-10-26
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 13:26:57

  PROGRAM

  Program współpracy Powiatu Ostrowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  Czas wytworzenia: 2018-09-14
  Czas udostępnienia: 2018-09-14 12:30:28