OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 2

  XLIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XLIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-11-07
  Czas udostępnienia: 2014-11-07 10:04:18

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-10-23
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:47:28

  XLI Sesa Rady Powiatu Ostrowskiego

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Czas udostępnienia: 2014-09-29 12:05:12

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Czas udostępnienia: 2014-07-16 13:16:55

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Czas wytworzenia: 2014-06-18
  Czas udostępnienia: 2014-06-18 15:35:00

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-05-26
  Czas udostępnienia: 2014-05-26 13:39:45

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Czas wytworzenia: 2014-04-24
  Czas udostępnienia: 2014-04-24 14:35:12

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-03-20
  Czas udostępnienia: 2014-03-20 09:32:08

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-03-20
  Czas udostępnienia: 2014-03-20 09:57:33

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2014-03-20
  Czas udostępnienia: 2014-03-20 09:59:24

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Czas wytworzenia: 2013-11-29
  Czas udostępnienia: 2013-11-29 13:49:07

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2013-10-24
  Czas udostępnienia: 2013-10-24 10:31:15

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXVIII sesja

  Czas wytworzenia: 2013-09-20
  Czas udostępnienia: 2013-09-20 09:44:16

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XXVII Sesja Rady Powiatu

  Czas wytworzenia: 2013-06-20
  Czas udostępnienia: 2013-06-20 13:00:57

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Czas wytworzenia: 2013-05-24
  Czas udostępnienia: 2013-05-24 09:50:40

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Czas wytworzenia: 2013-03-21
  Czas udostępnienia: 2013-03-21 15:36:05

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  Czas wytworzenia: 2013-02-25
  Czas udostępnienia: 2013-02-25 11:02:53

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  Czas wytworzenia: 2012-12-24
  Czas udostępnienia: 2012-12-24 07:39:02

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-11-29
  Czas udostępnienia: 2012-11-29 13:00:37

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2012-10-25
  Czas udostępnienia: 2012-10-25 13:22:23
  Strony: 1 2