OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: V kadencja

V kadencja

  Strony: 1 2 3

  XLVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-10-19
  Czas udostępnienia: 2018-10-19 13:45:47

  XLVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-10-09
  Czas udostępnienia: 2018-10-09 16:01:59

  XLV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-09-21
  Czas udostępnienia: 2018-09-24 09:58:31

  XLIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-08-09
  Czas udostępnienia: 2018-08-09 14:02:43

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-07-06
  Czas udostępnienia: 2018-07-06 14:29:05

  XLI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-06-20
  Czas udostępnienia: 2018-06-20 17:02:23

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-06-01
  Czas udostępnienia: 2018-06-01 18:08:18

  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-04-27
  Czas udostępnienia: 2018-04-27 13:49:51

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-03-16
  Czas udostępnienia: 2018-03-16 14:53:36

  XXXVI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2018-01-26
  Czas udostępnienia: 2018-01-26 15:59:33

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-12-21
  Czas udostępnienia: 2017-12-21 14:42:41

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-12-01
  Czas udostępnienia: 2017-12-21 14:32:22

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-11-17
  Czas udostępnienia: 2017-11-17 11:23:27

  XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-10-19
  Czas udostępnienia: 2017-10-19 09:18:02

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-09-22
  Czas udostępnienia: 2017-09-22 15:28:29

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-08-30
  Czas udostępnienia: 2017-08-30 12:18:02

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-08-11
  Czas udostępnienia: 2017-08-11 15:42:37

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-06-26
  Czas udostępnienia: 2017-06-26 15:26:15

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Projekty Uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-05-26
  Czas udostępnienia: 2017-05-26 09:29:02

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Czas wytworzenia: 2017-03-27
  Czas udostępnienia: 2017-03-27 12:49:11
  Strony: 1 2 3