OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: III kadencja

III kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 8

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 listopada 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-11-30
  Czas udostępnienia: 2010-12-20 11:09:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 listopada 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-11-24
  Czas udostępnienia: 2010-12-06 10:57:28

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-11-15
  Czas udostępnienia: 2010-11-30 10:13:33

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 października 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-10-29
  Czas udostępnienia: 2010-11-05 14:14:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 października 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-10-12
  Czas udostępnienia: 2010-10-18 10:17:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 września 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-09-30
  Czas udostępnienia: 2010-10-13 10:28:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 września 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-09-27
  Czas udostępnienia: 2010-10-01 09:00:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 września 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-09-22
  Czas udostępnienia: 2010-09-27 13:20:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 września 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-09-15
  Czas udostępnienia: 2010-09-27 13:17:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 września 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-09-10
  Czas udostępnienia: 2010-09-22 13:43:25

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 sierpnia 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-08-30
  Czas udostępnienia: 2010-09-23 14:09:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 sierpnia 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-08-16
  Czas udostępnienia: 2010-08-25 10:06:51

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 lipca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-07-29
  Czas udostępnienia: 2010-08-25 09:50:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 lipca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-07-15
  Czas udostępnienia: 2010-07-22 10:53:02

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 lipca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-07-05
  Czas udostępnienia: 2010-07-09 13:40:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 czerwca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-06-29
  Czas udostępnienia: 2010-07-07 11:01:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 czerwca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-06-18
  Czas udostępnienia: 2010-07-07 10:08:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 czerwca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-06-12
  Czas udostępnienia: 2010-06-23 14:11:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 2 czerwca 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-06-02
  Czas udostępnienia: 2010-06-08 09:55:05

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 maja 2010 roku

  Czas wytworzenia: 2010-05-21
  Czas udostępnienia: 2010-06-08 09:49:26
  Strony: 1 2 3 4 5 6 8