OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 listopada 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-11-27
  Czas udostępnienia: 2014-12-02 14:33:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 listopada 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-11-14
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:43

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 listopada 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-11-12
  Czas udostępnienia: 2014-11-20 09:57:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 listopada 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-11-06
  Czas udostępnienia: 2014-11-07 13:48:50

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 października 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-10-30
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:23:11

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 października 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-10-29
  Czas udostępnienia: 2014-11-04 14:22:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 października 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-10-22
  Czas udostępnienia: 2014-10-23 13:56:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 października 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-10-08
  Czas udostępnienia: 2014-10-14 15:46:16

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-09-29
  Czas udostępnienia: 2014-10-06 14:10:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 września 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-09-22
  Czas udostępnienia: 2014-09-25 15:13:44

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 września 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-09-16
  Czas udostępnienia: 2014-09-18 14:46:13

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 września 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-09-08
  Czas udostępnienia: 2014-09-10 12:33:12

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 sierpnia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-08-28
  Czas udostępnienia: 2014-09-04 15:20:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 sierpnia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-08-21
  Czas udostępnienia: 2014-09-04 15:16:07

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 sierpnia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-08-13
  Czas udostępnienia: 2014-08-19 14:59:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 sierpnia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-08-05
  Czas udostępnienia: 2014-08-12 09:32:14

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 lipca 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-07-30
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:36:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 lipca 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-07-16
  Czas udostępnienia: 2014-08-04 13:30:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 lipca 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-07-09
  Czas udostępnienia: 2014-07-16 12:43:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 lipca 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-07-08
  Czas udostępnienia: 2014-07-16 12:40:56
  Strony: 1 2 3 4 5 6 10