OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 stycznia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-01-15
  Czas udostępnienia: 2014-01-22 09:04:17

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 stycznia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-01-07
  Czas udostępnienia: 2014-01-10 09:57:14

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 3 stycznia 2014 roku

  Czas wytworzenia: 2014-01-03
  Czas udostępnienia: 2014-01-10 09:56:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 grudnia 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-12-30
  Czas udostępnienia: 2014-01-03 11:04:59

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 grudnia 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-12-23
  Czas udostępnienia: 2013-12-30 14:52:06

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 grudnia 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-12-13
  Czas udostępnienia: 2013-12-20 08:53:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 grudnia 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-12-09
  Czas udostępnienia: 2013-12-11 14:32:18

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 grudnia 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-12-04
  Czas udostępnienia: 2013-12-10 15:17:57

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 listopada 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-11-27
  Czas udostępnienia: 2013-12-02 10:08:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 listopada 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-11-19
  Czas udostępnienia: 2013-11-21 09:25:54

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-11-15
  Czas udostępnienia: 2013-11-19 13:41:33

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 listopada 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-11-05
  Czas udostępnienia: 2013-11-08 09:33:12

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 października 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-10-22
  Czas udostępnienia: 2013-10-23 15:23:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 października 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-10-15
  Czas udostępnienia: 2013-10-18 14:55:09

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 2 października 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-10-02
  Czas udostępnienia: 2013-10-11 10:54:45

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 września 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-09-27
  Czas udostępnienia: 2013-10-02 13:49:55

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 26 września 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-09-26
  Czas udostępnienia: 2013-10-02 13:48:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 września 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-09-19
  Czas udostępnienia: 2013-09-20 14:14:13

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 września 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-09-10
  Czas udostępnienia: 2013-09-12 15:30:59

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 sierpnia 2013 roku

  Czas wytworzenia: 2013-08-27
  Czas udostępnienia: 2013-09-12 14:55:15
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 10