OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 września 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-09-28
  Czas udostępnienia: 2012-10-19 14:51:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 września 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-09-21
  Czas udostępnienia: 2012-10-19 14:48:07

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 września 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-09-18
  Czas udostępnienia: 2012-09-27 14:07:05

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 11 września 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-09-11
  Czas udostępnienia: 2012-09-14 15:04:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 sierpnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-08-29
  Czas udostępnienia: 2012-09-12 14:49:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 sierpnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-08-23
  Czas udostępnienia: 2012-09-04 15:21:58

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 sierpnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-08-14
  Czas udostępnienia: 2012-08-16 14:09:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 sierpnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-08-07
  Czas udostępnienia: 2012-08-13 10:27:57

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 1 sierpnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-08-01
  Czas udostępnienia: 2012-08-03 14:01:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 lipca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-07-24
  Czas udostępnienia: 2012-08-02 11:30:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 lipca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-07-17
  Czas udostępnienia: 2012-08-02 11:28:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 lipca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-07-10
  Czas udostępnienia: 2012-08-02 11:27:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 czerwca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-06-28
  Czas udostępnienia: 2012-07-23 12:44:40

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 czerwca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-06-27
  Czas udostępnienia: 2012-07-23 12:42:22

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 czerwca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-06-19
  Czas udostępnienia: 2012-06-29 10:08:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 czerwca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-06-12
  Czas udostępnienia: 2012-06-22 10:51:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 czerwca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-06-05
  Czas udostępnienia: 2012-06-13 11:28:40

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 maja 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-05-29
  Czas udostępnienia: 2012-05-31 14:49:09

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 maja 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-05-22
  Czas udostępnienia: 2012-05-31 14:47:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 maja 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-05-17
  Czas udostępnienia: 2012-05-31 14:44:01
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10