OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 maja 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-05-16
  Czas udostępnienia: 2012-05-25 12:53:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 maja 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-05-08
  Czas udostępnienia: 2012-05-25 12:52:16

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 25 kwietnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-04-25
  Czas udostępnienia: 2012-05-04 09:57:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 kwietnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-04-17
  Czas udostępnienia: 2012-04-23 13:49:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 kwietnia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-04-05
  Czas udostępnienia: 2012-04-18 14:56:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 marca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-03-29
  Czas udostępnienia: 2012-04-18 14:52:13

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 marca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-03-22
  Czas udostępnienia: 2012-03-28 15:08:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 marca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-03-19
  Czas udostępnienia: 2012-03-23 13:26:58

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 marca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-03-15
  Czas udostępnienia: 2012-03-23 13:23:57

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 marca 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-03-08
  Czas udostępnienia: 2012-03-23 13:22:13

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 lutego 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-02-28
  Czas udostępnienia: 2012-03-01 15:11:29

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 lutego 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-02-21
  Czas udostępnienia: 2012-03-01 15:10:04

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 lutego 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-02-13
  Czas udostępnienia: 2012-02-14 13:45:32

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 lutego 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-02-07
  Czas udostępnienia: 2012-02-14 13:44:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 25 stycznia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-01-25
  Czas udostępnienia: 2012-01-31 14:41:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 stycznia 2012 roku

  Czas wytworzenia: 2012-01-17
  Czas udostępnienia: 2012-01-23 15:14:39

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-12-29
  Czas udostępnienia: 2012-01-23 14:42:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 grudnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-12-21
  Czas udostępnienia: 2012-01-23 14:37:36

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 grudnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-12-14
  Czas udostępnienia: 2011-12-30 15:01:28

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 grudnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-12-06
  Czas udostępnienia: 2011-12-14 07:57:02
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10