OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 3 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 listopada 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-11-30
  Czas udostępnienia: 2011-12-14 07:49:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 listopada 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-11-22
  Czas udostępnienia: 2011-12-02 15:00:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-11-15
  Czas udostępnienia: 2011-11-16 15:04:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 listopada 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-11-10
  Czas udostępnienia: 2011-11-16 14:48:06

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 3 listopada 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-11-03
  Czas udostępnienia: 2011-11-16 14:45:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 października 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-10-27
  Czas udostępnienia: 2011-11-07 09:00:56

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 października 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-10-24
  Czas udostępnienia: 2011-11-04 13:02:36

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 października 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-10-18
  Czas udostępnienia: 2011-11-04 13:00:06

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 października 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-10-04
  Czas udostępnienia: 2011-10-19 13:29:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 września 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-09-30
  Czas udostępnienia: 2011-10-19 13:19:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 września 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-09-23
  Czas udostępnienia: 2011-10-03 12:30:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 września 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-09-21
  Czas udostępnienia: 2011-10-03 12:26:21

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 września 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-09-15
  Czas udostępnienia: 2011-09-20 11:24:56

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 września 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-09-08
  Czas udostępnienia: 2011-09-20 11:23:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 sierpnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-08-30
  Czas udostępnienia: 2011-09-06 13:10:50

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 sierpnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-08-09
  Czas udostępnienia: 2011-08-30 14:15:28

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lipca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-07-27
  Czas udostępnienia: 2011-08-09 11:28:22

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 lipca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-07-19
  Czas udostępnienia: 2011-07-26 13:03:50

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 lipca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-07-15
  Czas udostępnienia: 2011-07-20 11:18:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 lipca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-07-05
  Czas udostępnienia: 2011-07-12 10:28:34
  Strony: 1 3 4 5 6 7 8 9 10