OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: IV kadencja

IV kadencja

  Strony: 1 4 5 6 7 8 9 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 czerwca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-06-24
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:07:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 20 czerwca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-06-20
  Czas udostępnienia: 2011-06-29 10:50:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 czerwca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-06-08
  Czas udostępnienia: 2011-06-14 12:52:33

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 maja 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-05-31
  Czas udostępnienia: 2011-06-08 11:04:37

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 maja 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-05-23
  Czas udostępnienia: 2011-05-30 13:14:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 maja 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-05-18
  Czas udostępnienia: 2011-05-30 13:10:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 maja 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-05-06
  Czas udostępnienia: 2011-05-30 13:08:18

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 kwietnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-04-27
  Czas udostępnienia: 2011-05-09 09:37:10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 20 kwietnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-04-20
  Czas udostępnienia: 2011-05-09 09:25:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 kwietnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-04-13
  Czas udostępnienia: 2011-04-19 13:11:54

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 kwietnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-04-12
  Czas udostępnienia: 2011-04-19 13:08:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 kwietnia 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-04-05
  Czas udostępnienia: 2011-04-08 10:03:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-03-31
  Czas udostępnienia: 2011-04-08 10:01:11

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 marca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-03-30
  Czas udostępnienia: 2011-04-08 09:53:25

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 marca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-03-22
  Czas udostępnienia: 2011-04-01 08:35:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 marca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-03-15
  Czas udostępnienia: 2011-04-01 08:32:51

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 11 marca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-03-11
  Czas udostępnienia: 2011-03-17 09:14:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 1 marca 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-03-01
  Czas udostępnienia: 2011-03-14 14:13:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 lutego 2011 roku

  Czas wytworzenia: 2011-02-18
  Czas udostępnienia: 2011-02-25 15:40:03
  Strony: 1 4 5 6 7 8 9 10