OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: VI kadencja

VI kadencja

  Strony: 1 2

  Posiedzenie zarządu w dniu 12 czerwca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-06-12
  Czas udostępnienia: 2019-06-14 16:02:31

  Posiedzenie zarządu w dniu 5 czerwca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-06-05
  Czas udostępnienia: 2019-06-12 14:00:13

  Posiedzenie zarządu w dniu 29 maja 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-05-29
  Czas udostępnienia: 2019-06-06 11:12:34

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 maja 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-05-24
  Czas udostępnienia: 2019-05-27 08:47:56

  Posiedzenie zarządu w dniu 15 maja 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-05-15
  Czas udostępnienia: 2019-05-16 13:40:56

  Posiedzenie zarządu w dniu 10 maja 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-05-10
  Czas udostępnienia: 2019-05-15 14:02:53

  Posiedzenie zarządu w dniu 26 kwietnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-04-26
  Czas udostępnienia: 2019-04-30 15:25:21

  Posiedzenie zarządu w dniu 12 kwietnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-04-23
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 09:47:46

  Posiedzenie zarządu w dniu 4 kwietnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-04-09
  Czas udostępnienia: 2019-04-09 10:05:57

  Posiedzenie zarządu w dniu 28 marca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-03-29
  Czas udostępnienia: 2019-03-29 10:30:49

  Posiedzenie zarządu w dniu 29 marca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-03-29
  Czas udostępnienia: 2019-04-03 11:34:25

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 marca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-03-25
  Czas udostępnienia: 2019-03-25 12:50:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego w dniu 7 marca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-03-18
  Czas udostępnienia: 2019-03-18 09:24:01

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 lutego 2019

  Czas wytworzenia: 2019-02-21
  Czas udostępnienia: 2019-03-01 13:09:33

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 lutego 2019

  Czas wytworzenia: 2019-02-07
  Czas udostępnienia: 2019-02-14 09:14:37

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 stycznia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-01-24
  Czas udostępnienia: 2019-01-28 09:54:41

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 stycznia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-01-17
  Czas udostępnienia: 2019-01-18 17:27:45

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 stycznia 2019

  Czas wytworzenia: 2019-01-04
  Czas udostępnienia: 2019-01-04 15:50:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 grudnia 2018

  Czas wytworzenia: 2018-12-28
  Czas udostępnienia: 2018-12-31 12:59:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 grudnia 2018

  Czas wytworzenia: 2018-12-21
  Czas udostępnienia: 2018-12-28 09:36:08
  Strony: 1 2