OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: VI kadencja

VI kadencja

  Strony: 1 2 3

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 lutego 2020

  Czas wytworzenia: 2020-02-18
  Czas udostępnienia: 2020-02-19 08:47:57

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 stycznia 2020

  Czas wytworzenia: 2020-01-30
  Czas udostępnienia: 2020-02-05 08:53:49

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 stycznia 2020

  Czas wytworzenia: 2020-01-23
  Czas udostępnienia: 2020-01-23 11:31:45

  Posiedzenie zarządu w dniu 9 stycznia 2020

  Czas wytworzenia: 2020-01-09
  Czas udostępnienia: 2020-01-10 14:22:06

  Posiedzenie zarządu w dniu 27 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-27
  Czas udostępnienia: 2019-12-31 13:28:08

  Posiedzenie zarządu w dniu 20 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-20
  Czas udostępnienia: 2019-12-30 10:15:20

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-18
  Czas udostępnienia: 2019-12-19 15:58:46

  Posiedzenie zarządu w dniu 12 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-12
  Czas udostępnienia: 2020-01-15 14:08:51

  Posiedzenie zarządu w dniu 2 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-10
  Czas udostępnienia: 2019-12-10 10:30:30

  Posiedzenie zarządu w dniu 9 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-09
  Czas udostępnienia: 2019-12-12 09:24:57

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 listopada 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-11-22
  Czas udostępnienia: 2019-11-25 12:43:46

  Posiedzenie zarządu w dniu 15 listopada 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-11-15
  Czas udostępnienia: 2019-11-25 11:37:52

  Posiedzenie zarządu w dniu 6 listopada 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-11-06
  Czas udostępnienia: 2019-11-06 16:03:58

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-30
  Czas udostępnienia: 2019-11-06 16:03:58

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-25
  Czas udostępnienia: 2019-10-25 09:57:08

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-25
  Czas udostępnienia: 2019-10-28 10:05:28

  Posiedzenie zarządu w dniu 4 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-07
  Czas udostępnienia: 2019-10-08 14:45:44

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-30
  Czas udostępnienia: 2019-10-07 09:19:55

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-23
  Czas udostępnienia: 2019-09-24 15:21:11

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-18
  Czas udostępnienia: 2019-09-20 10:06:00
  Strony: 1 2 3