OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: II kadencja

II kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-11-15
  Czas udostępnienia: 2006-12-05 14:46:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 listopada 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-11-09
  Czas udostępnienia: 2006-11-17 10:37:32

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 października 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-10-31
  Czas udostępnienia: 2006-11-17 10:34:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 października 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-10-19
  Czas udostępnienia: 2006-11-06 15:21:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 października 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-10-05
  Czas udostępnienia: 2006-10-20 15:06:37

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-09-29
  Czas udostępnienia: 2006-10-20 15:05:45

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 września 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-09-22
  Czas udostępnienia: 2006-10-20 15:04:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 września 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-09-13
  Czas udostępnienia: 2006-10-03 13:28:39

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 sierpnia 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-08-31
  Czas udostępnienia: 2006-10-10 14:48:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 sierpnia 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-08-23
  Czas udostępnienia: 2006-09-12 12:54:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 sierpnia 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-08-09
  Czas udostępnienia: 2006-09-04 11:48:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lipca 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-07-27
  Czas udostępnienia: 2006-08-11 14:17:04

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 lipca 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-07-17
  Czas udostępnienia: 2006-08-02 14:26:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 lipca 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-07-06
  Czas udostępnienia: 2006-07-25 15:03:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 czerwca 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-06-29
  Czas udostępnienia: 2006-07-20 10:15:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 czerwca 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-06-22
  Czas udostępnienia: 2006-07-20 10:14:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 czerwca 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-06-13
  Czas udostępnienia: 2006-07-03 13:27:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 maja 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-05-31
  Czas udostępnienia: 2006-06-16 12:59:17

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 maja 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-05-15
  Czas udostępnienia: 2006-06-02 14:02:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 maja 2006 roku

  Czas wytworzenia: 2006-05-04
  Czas udostępnienia: 2006-05-18 13:00:28
  Strony: 1 2 3 4 5 6 7