OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: V kadencja

V kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 listopada 2017 roku

  Czas wytworzenia: 2018-11-28
  Czas udostępnienia: 2018-01-18 14:14:46

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2018

  Czas wytworzenia: 2018-11-15
  Czas udostępnienia: 2018-11-15 09:37:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 listopada 2018

  Czas wytworzenia: 2018-11-07
  Czas udostępnienia: 2018-11-19 08:45:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 października 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-31
  Czas udostępnienia: 2018-11-19 08:45:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 października 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-24
  Czas udostępnienia: 2018-11-19 08:45:20

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 października 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-18
  Czas udostępnienia: 2018-11-09 10:18:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 października 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-09
  Czas udostępnienia: 2018-11-09 10:18:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 października 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-05
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 12:47:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 września 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-02
  Czas udostępnienia: 2018-10-02 12:40:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 2 października 2018

  Czas wytworzenia: 2018-10-02
  Czas udostępnienia: 2018-10-26 12:47:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 września 2018

  Czas wytworzenia: 2018-09-28
  Czas udostępnienia: 2018-10-11 14:52:41

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 września 2018

  Czas wytworzenia: 2018-09-21
  Czas udostępnienia: 2018-10-11 14:52:41

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 sierpnia 2018 roku

  Czas wytworzenia: 2018-08-29
  Czas udostępnienia: 2018-09-24 12:16:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 sierpnia 2018 roku

  Czas wytworzenia: 2018-08-21
  Czas udostępnienia: 2018-09-04 10:47:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 sierpnia 2018 roku

  Czas wytworzenia: 2018-08-14
  Czas udostępnienia: 2018-09-04 10:47:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 7 sierpnia 2018 roku

  Czas wytworzenia: 2018-08-07
  Czas udostępnienia: 2018-09-04 13:39:54

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 lipca 2018

  Czas wytworzenia: 2018-07-24
  Czas udostępnienia: 2018-08-17 12:16:01

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 20 czerwca 2018

  Czas wytworzenia: 2018-07-20
  Czas udostępnienia: 2018-07-06 12:14:02

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 lipca 2018

  Czas wytworzenia: 2018-07-17
  Czas udostępnienia: 2018-08-17 12:16:01

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 3 lipca 2018

  Czas wytworzenia: 2018-07-03
  Czas udostępnienia: 2018-08-17 12:16:01
  Strony: 1 2 3 4 5 6 10