OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: VI kadencja

VI kadencja

  Strony: 1 2 3

  Posiedzenie zarządu w dniu 27 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-27
  Czas udostępnienia: 2020-02-03 13:09:55

  Posiedzenie zarządu w dniu 20 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-20
  Czas udostępnienia: 2020-02-03 13:09:55

  Posiedzenie zarządu w dniu 12 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-11
  Czas udostępnienia: 2020-01-15 14:18:01

  Posiedzenie zarządu w dniu 9 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-09
  Czas udostępnienia: 2019-12-27 09:33:06

  Posiedzenie zarządu w dniu 2 grudnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-12-02
  Czas udostępnienia: 2019-12-27 09:33:06

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 listopada 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-11-22
  Czas udostępnienia: 2019-12-13 14:23:39

  Posiedzenie zarządu w dniu 15 listopada 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-11-15
  Czas udostępnienia: 2019-12-27 09:33:06

  Posiedzenie zarządu w dniu 6 listopada 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-11-06
  Czas udostępnienia: 2019-12-13 14:23:39

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-30
  Czas udostępnienia: 2019-11-19 15:21:55

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-23
  Czas udostępnienia: 2019-11-19 15:21:55

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-18
  Czas udostępnienia: 2019-12-27 09:33:11

  Posiedzenie zarządu w dniu 4 października 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-10-04
  Czas udostępnienia: 2019-10-30 14:16:04

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-30
  Czas udostępnienia: 2019-10-23 08:18:30

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-23
  Czas udostępnienia: 2019-10-30 14:13:59

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-18
  Czas udostępnienia: 2019-09-26 12:57:35

  Posiedzenie zarządu w dniu 5 września 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-09-05
  Czas udostępnienia: 2019-09-24 15:28:44

  Posiedzenie zarządu w dniu 29 sierpnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-08-29
  Czas udostępnienia: 2019-09-10 09:53:44

  Posiedzenie zarządu w dniu 20 sierpnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-08-20
  Czas udostępnienia: 2019-09-06 12:15:52

  Posiedzenie zarządu w dniu 13 sierpnia 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-08-13
  Czas udostępnienia: 2019-09-24 15:27:43

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 lipca 2019 roku

  Czas wytworzenia: 2019-07-23
  Czas udostępnienia: 2019-09-06 09:59:24
  Strony: 1 2 3