OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Folder: Miasto Ostrów Wielkopolski

Miasto Ostrów Wielkopolski

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  Zgłoszenie radiolinii Stacja Netia OSTWT01-OSTWM000011ANT009, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Ludwika Zamenhofa 2b, gm. Miasto Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez firmę NETIA S. A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo...

  Czas wytworzenia: 2019-11-29
  Czas udostępnienia: 2019-11-29 13:51:34

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  Zgłoszenie radiolinii Stacja Netia OSTWB080-OSTWM00030ANT001, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grabowskiej 29, gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez firmę NETIA S. A. (udostępnione zgodnie z art 152b ustawy Prawo...

  Czas wytworzenia: 2019-11-29
  Czas udostępnienia: 2019-11-29 13:55:15

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3002, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Szamarzewskiego 4, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art 152b ustawy Prawo Ochrony...

  Czas wytworzenia: 2019-11-28
  Czas udostępnienia: 2019-12-03 13:37:35

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3010, zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Niskiej, dz. nr 112/5 obręb 0101 gm. Miasto Ostrów Wielkopolski

  Czas wytworzenia: 2019-11-18
  Czas udostępnienia: 2019-11-29 13:48:16