OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2005 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: XXIV/222/2005
  oddelegowania przez Radę Powiatu Ostrowskiego dwóch członków Rady do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 2. Sygnatura/nr: XXIV/223/2005
  określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizacje w 2005 roku
 3. Sygnatura/nr: XXIV/224/2005
  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2004 roku
 4. Sygnatura/nr: XXIV/225/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej I Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
 5. Sygnatura/nr: XXIV/226/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
 6. Sygnatura/nr: XXIV/227/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim
 7. Sygnatura/nr: XXIV/228/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej VI Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.
 8. Sygnatura/nr: XXIV/229/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 9. Sygnatura/nr: XXIV/230/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespól Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 10. Sygnatura/nr: XXIV/231/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach.
 11. Sygnatura/nr: XXIV/232/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.
 12. Sygnatura/nr: XXIV/233/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.
 13. Sygnatura/nr: XXIV/234/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim.
 14. Sygnatura/nr: XXIV/235/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce budżetowej Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Ostrowie Wielkopolskim
 15. Sygnatura/nr: XXIV/236/2005
  ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w jednostce organizacyjnej Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim
 16. Sygnatura/nr: XXIV/237/2005
  likwidacji środka specjalnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach
 17. Sygnatura/nr: XXIV/238/2005
  likwidacji środka specjalnego Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 18. Sygnatura/nr: XXIV/239/2005
  likwidacji środka specjalnego Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 19. Sygnatura/nr: XXIV/240/2005
  likwidacji środka specjalnego Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim
 20. Sygnatura/nr: XXIV/241/2005
  likwidacji środka specjalnego Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim
 21. Sygnatura/nr: XXIV/242/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach
 22. Sygnatura/nr: XXIV/243/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 23. Sygnatura/nr: XXIV/244/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim
 24. Sygnatura/nr: XXIV/245/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Transportowo- Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim
 25. Sygnatura/nr: XXIV/246/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej w ostrowie Wielkopolskim
 26. Sygnatura/nr: XXIV/247/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim
 27. Sygnatura/nr: XXIV/248/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim
 28. Sygnatura/nr: XXIV/249/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim
 29. Sygnatura/nr: XXIV/250/2005
  likwidacji środka specjalnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim
 30. Sygnatura/nr: XXIV/251/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim
 31. Sygnatura/nr: XXIV/252/2005
  utworzenia rachunku dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim
 32. Sygnatura/nr: XXIV/253/2005
  zmiany uchwały Nr XXII/211/ 2004 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowskiego na rok 2005
 33. Sygnatura/nr: XXIV/254/2005
  wyboru banku prowadzącego obsługę bankową Powiatu Ostrowskiego
Czas udostępnienia: 2005-04-11
Pokaż metadane