Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim
Kontakt

Adres korespondencyjny

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Kontakt telefoniczny

Centrala telefoniczna - tel.: (+48) 62 73 78 400

Sekretariat - tel.: (+48) 62 73 78 402

Faks - tel.: (+48) 62 73 78 433

 

Kontakt elektroniczny

email: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /9mq2h9ht1m/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla potrzeb systemu Pojazd i Kierowca: www.esp.pwpw.pl


Preferowany format załączników:
PDF (Portable Document Format)

Akceptowalne typy plików:
PDF, DOC, DOCX, ODF, RTF, TXT, XLS, XLSX, ODS, JPG, ZIP

 

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Wydział Geodezji

poniedziałek: 8.00 - 15.00

wtorek - piątek: 8.00 - 14.30

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Rejestracji Pojazdów

Ostrów Wielkopolski

poniedziałek: 7.00 - 15.00

wtorek - piątek: 7.00 - 14.00

Odolanów

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00 - 14.00

1-szy wtorek miesiąca 7.00-12.00

Nowe Skalmierzyce

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

1-szy wtorek miesiąca 8.00-12.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

poniedziałek: 8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 15.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.30

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Starosta Ostrowski

    Paweł Rajski - tel.: (+48) 627 378 403

Wicestarosta Ostrowski

    Roman Pacholczyk - tel.: (+48) 627 378 404

Skarbnik Powiatu Ostrowskiego

    Donata Kupczyk - tel.: (+48) 627 378 406

Sekretarz Powiatu Ostrowskiego

    Mirosław Rychlik - tel.: (+48) 627 378 405

Administrator Bezpieczeństwa Informacji [ABI]

     Jerzy Konkolewski - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 204

Archiwum Zakładowe [AZ]

     Henryk Szafałowicz - tel.: (+48) 627 378 496, pok.: 16
     Grzegorz Szczerkowski - tel.: (+48) 627 378 496, pok.: 16

Audytor Wewnętrzny [AW]

     Beata Strzelczak - tel.: (+48) 627 378 492, pok.: 237

Biuro Kadr i Płac [BP]

    Wanda Śmigiel - Kierownik Biura - tel.: (+48) 627 378 420, pok.: 239
     Agnieszka Ogórek - tel.: (+48) 627 378 489, pok.: 238
     Marcin Rowiński - tel.: (+48) 627 378 489, pok.: 238

Biuro Kontroli [BK]

     Małgorzata Herczak-Wojtaszek - tel.: (+48) 627 378 479, pok.: 7
     Iwona Łęcka - tel.: (+48) 627 378 479, pok.: 7

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów [RK]

    Małgorzata Tomankiewicz - Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel.: (+48) 627 378 488, pok.: 9
     Ewa Nowacka - tel.: (+48) 627 378 429, pok.: 10

Biuro Promocji i Relacji Społecznych [PR]

    Janusz Grzesiak - Dyrektor Biura - tel.: (+48) 627 378 410, pok.: 106a
     Łukasz Bartczak - tel.: (+48) 625 048 360, pok.: 231
     Zuzanna Jerzyk - tel.: (+48) 627 378 476, pok.: 106
     Romana Ogórkiewicz - tel.: (+48) 627 378 476, pok.: 106

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności [PZ]

    Renata Zaremba-Wawrocka - Przewodniczący PZ - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Lucyna Gruchalska - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Kinga Gruszczyńska - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Agnieszka Janiak - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Sylwia Ławrynowicz - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:

Stanowisko ds. BHP [BH]

     Jerzy Konkolewski - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 204

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu [EK]

    Rafał Luciński - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 472, pok.: 19
     Jolanta Bartczak - tel.: (+48) 627 378 487, pok.: 8
     Marlena Frąszczak - tel.: (+48) 627 378 487, pok.: 8
     Stanisław Ratajczak - tel.: (+48) 627 378 474, pok.: 17
     Agnieszka Ratajczak - tel.: (+48) 627 378 473, pok.: 18
     Andrzej Staszak - tel.: (+48) 627 378 493, pok.: 8a

Wydział Finansowy [FN]

    Irena Szypuła - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 422, pok.: 210
Referat Planowania i Analiz [FNA]
    Mirosława Śniegowska - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 457, pok.: 211
     Karina Grzybowska - tel.: (+48) 627 378 424, pok.: 206
     Renata Kraszkiewicz - tel.: (+48) 627 378 426, pok.: 211
     Malwina Kujek - tel.: (+48) 627 378 426, pok.: 211
     Renata Talaga - tel.: (+48) 627 378 457, pok.: 211
Referat Księgowości Budżetowej [FNK]
    Sabina Banach - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 430, pok.: 213
     Adriana Dudka - tel.: (+48) 627 378 430, pok.: 213
     Grażyna Frankiewicz - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 212
     Stefania Magnucka - tel.: (+48) 627 378 481, pok.: 214
     Paulina Miechowian-Muszyńska - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 212
     Czesława Stachowiak - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 212
     Ewelina Szczepańska - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 212
     Małgorzata Zydorowicz - tel.: (+48) 627 378 481, pok.: 214
Stanowisko ds. Płac [FNP]
     Joanna Horyza - tel.: (+48) 627 378 423, pok.: 215
     Małgorzata Kubiak - tel.: (+48) 627 378 423, pok.: 215

Wydział Geodezji [GG]

    Joanna Walczak - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 450, pok.: 116a
    Zbigniew Bukowski - Geodeta Powiatowy [GGP] - tel.: (+48) 627 378 437, pok.: 116b
Referat Geodezji Kartografii i Katastru [GGG]
    Anna Rudowicz - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 115
Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków [GGG]
     Lidia Bartczak - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 115
     Paweł Kubica - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 115
     Dorota Nowicka - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 115
     Anna Szcześniak-Smółka - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 115
     Aneta Szypuła - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 115
Udostępnianie wypisów i wyrysów [GGG]
     Lucyna Czaplicka - tel.: (+48) 627 378 451, pok.: 107
     Paulina Kalińska - tel.: (+48) 627 378 451, pok.: 107
     Patrycja Szatkowska - tel.: (+48) 627 378 451, pok.: 107
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu [GGN]
    Jarosław Mikołajczyk - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 455, pok.: 118
     Marlena Kubska - tel.: (+48) 627 378 497, pok.: 120
     Michał Popławski - tel.: (+48) 627 378 454, pok.: 119
     Łukasz Sobócki - tel.: (+48) 627 378 497, pok.: 120
     Jolanta Wasiewicz - tel.: (+48) 627 378 454, pok.: 119
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [GGO]
    Renata Siwak - Kierownik PODGiK - tel.: (+48) 627 378 465, pok.: 117
Udostępnianie materiałów PODGiK [GGO]
     Marcin Szczepaniak - tel.: (+48) 627 378 463, pok.: 109
     Przemysław Szukalski - tel.: (+48) 627 378 463, pok.: 109
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych [GGO]
     Kamila Bergandy - tel.: (+48) 627 378 459, pok.: 111
     Daria Bestra - tel.: (+48) 627 378 494, pok.: 110
     Honorata Dziewulska - tel.: (+48) 627 378 494, pok.: 110
     Renata Kupczyk - tel.: (+48) 627 378 459, pok.: 111
     Maciej Miazga - tel.: (+48) 627 378 459, pok.: 111
     Katarzyna Mikulska - tel.: (+48) 627 378 494, pok.: 110
Weryfikacja operatów geodezyjnych i prowadzenie zasobu PODGiK [GGO]
     Sylwia Adamczak-Hęćka - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 113
     Renata Biczysko - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 113
     Krystian Kaczmarek - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 113
     Monika Kubik - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 113
     Alina Kurek - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 113
     Tomasz Szypuła - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 113
Ewidencjonowanie materiałów zasobu PODGiK [GGO]
     Monika Maleszka - tel.: (+48) 627 378 458, pok.: 114
Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu [GGO]
     Anna Waligórska - tel.: (+48) 627 378 462, pok.: 114

Wydział Organizacyjny [OR]

Referat administracyjno-gosodarczy [ORA]
    Arleta Łąkowska - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 411, pok.: 234
     Marta Fechner - tel.: (+48) 627 378 400, pok.: 1
     Katarzyna Kubiak - tel.: (+48) 627 378 415, pok.: 233
     Marcin Lukas - tel.: (+48) 627 378 414, pok.: 235
     Tomasz Pieczyński - tel.: (+48) 627 378 498, pok.: 11
     Krzysztof Woliński - tel.: (+48) 627 378 498, pok.: 11
     Iwona Woycikiewicz-Kaleta - tel.: (+48) 627 378 400, pok.: 1
Referat Informatyki [ORI]
    Robert Kiczka - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 480, pok.: 236
     Adrian Ćwiklak - tel.: (+48) 627 378 480, pok.: 236
     Marcin Łukasiewicz - tel.: (+48) 627 378 480, pok.: 236
Referat obsługi Zarządu i Rady Powiatu [ORO]
    Hanna Siudzińska - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 412, pok.: 102
    Joanna Maciejewska - Sekretariat - tel.: (+48) 627 378 402, pok.: 105
     Joanna Chałupnik-Tisch - tel.: (+48) 627 378 412, pok.: 102
     Sylwia Graff - tel.: (+48) 627 378 413, pok.: 103
     Jolanta Orzechowska - tel.: (+48) 627 378 408, pok.: 101

Wydział Rozwoju Powiatu [RP]

    Marcin Woliński - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 448, pok.: 226
Referat Architektury i Budownictwa [RPA]
    Maciej Gajewski - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 490, pok.: 224
     Marcin Czempiński - tel.: (+48) 627 378 432, pok.: 226
     Aldona Nowak - tel.: (+48) 627 378 432, pok.: 226
     Dorota Smuga - tel.: (+48) 625 048 333, pok.: 223
     Elżbieta Walczak - tel.: (+48) 625 048 333, pok.: 223
     Joanna Wierusz - tel.: (+48) 627 378 485, pok.: 225
     Izabela Wróbel - tel.: (+48) 627 378 485, pok.: 225
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych [RPP]
    Sławomir Tyburcy - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 22
     Marta Biernat - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 21
     Tomasz Sobczak - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 22
Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej [RPR]
    Anita Kuroszczyk - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 468, pok.: 217
     Danuta Karnowska - tel.: (+48) 627 378 469, pok.: 218
     Grażyna Kowalczyk - tel.: (+48) 627 378 468, pok.: 217
     Katarzyna Mądrzak-Krawczyk - tel.: (+48) 627 378 469, pok.: 218
     Anna Pasternicka - tel.: (+48) 627 378 468, pok.: 217
Referat Ochrony Środowiska [RPS]
    Małgorzata Kucharska - Geolog Powiatowy [RGP] - tel.: (+48) 627 378 491, pok.: 220
    Zbigniew Ignor - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 467, pok.: 222
     Agnieszka Kierzek-Ćwiklak - tel.: (+48) 627 378 491, pok.: 220
     Martyna Krupa - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 219
     Mirela Płócienniczak - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 219
     Sławomira Wiktorowicz-Robaczyk - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 219
Biuro Zamówień Publicznych [RPZ]
     Przemysław Krawętkowski - tel.: (+48) 627 378 428, pok.: 227
     Beata Wierzyk - tel.: (+48) 627 378 428, pok.: 227

Wydział Spraw Społecznych [SP]

    Przemysław Krysztofiak - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 434, pok.: 231a
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności [SPK]
    Jerzy Garczarek - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 204
     Jerzy Konkolewski - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 204
Referat Rejestracji Pojazdów [SPR]
    Karolina Szuleta - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 439, pok.: 201
     Edyta Andrzejewska-Kaźmierczak - tel.: (+48) 627 629 746, pok.: Nowe Skalmierzyce
     Monika Bachorz - tel.: (+48) 627 629 746, pok.: Nowe Skalmierzyce
     Violetta Bestra - tel.: (+48) 627 378 446, pok.: 3
     Aneta Błaszczuk - tel.: (+48) 627 378 444, pok.: 3
     Aneta Bukowska - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 2
     Justyna Godziszewska - tel.: (+48) 627 378 443, pok.: 3
     Zbigniew Jaśnikowski - tel.: (+48) 627 378 440, pok.: 3
     Ewelina Jewasińska - tel.: (+48) 626 200 873, pok.: Odolanów
     Małgorzata Kaźmierczak - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 3
     Dorota Koteras - tel.: (+48) 627 378 444, pok.: 3
     Beata Krakowska - tel.: (+48) 627 378 444, pok.: 3
     Paulina Kubiak - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 3
     Piotr Ławniczak - tel.: (+48) 625 048 352, pok.: 232
     Zygmunt Stefański - tel.: (+48) 625 048 352, pok.: 232
     Katarzyna Szlachta - tel.: (+48) 626 200 873, pok.: Odolanów
     Łukasz Wierzyk - tel.: (+48) 627 378 442, pok.: 3
     Edyta Zimniak - tel.: (+48) 627 378 442, pok.: 3
Referat Transportu Drogowego i Publicznego [SPT]
    Milena Szkudlarek - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 477, pok.: 230
     Iwona Kończy - tel.: (+48) 627 378 436, pok.: 229
Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców [SPU]
    Katarzyna Czaja - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 439, pok.: 201
     Monika Bojarczuk - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 203
     Urszula Łajs - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 203
     Joanna Prokop-Owczarek - tel.: (+48) 627 378 441, pok.: 203
     Dorota Sikorska-Kruszyk - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 203
     Urszula Sztok - tel.: (+48) 627 378 441, pok.: 202
     Anna Ziętkiewicz - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 203
Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej [SPZ]
     Magdalena Boroń - tel.: (+48) 627 378 477, pok.: 230

Zespół Radców Prawnych [ZR]

    Jakub Małecki - Radca Prawny - tel.: (+48) 627 378 427, pok.: 16a
    Arkadiusz Pruski - Radca Prawny - tel.: (+48) 627 378 427, pok.: 16a
    Zbigniew Zieleziński - Radca Prawny - tel.: (+48) 627 378 427, pok.: 16a