OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Sprzedaż nieruchomości

  Strony: 1 2 3 4

  Ogłoszenie o przetargu (dz. 1716/23 o pow. 0,6158 ha Przygodzice)

  2020-09-25 11:39:56

  Ogłoszenie o przetargu (dz. 33, 34/2 Kania, gm. Sieroszewice)

  2020-07-29 11:36:40

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (obręb Kania, dz. 33, 34/2)

  2020-06-01 12:42:24

  Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Ostrowskiego (Przygodzice ul. Ogrodowa)

  2019-09-23 14:15:35

  Ogłoszenie o IV przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Ostrowksiego (Przygodzice ul. Ogrodowa)

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza trzecie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach, dz. 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/14, 1716/15 i 1716/16

  2019-05-30 12:56:48

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza trzecie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dot. działek nr 1553/77, 1553/81, 1533/83, 1553/85, 1553/87, 1553/89, 1553/91, 1553/93, 1553/95, 1553/97

  2019-05-16 12:09:01

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza drugie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dot. działek nr 1553/77, 1553/79, 1553/81, 1533/83, 1553/85, 1553/87, 1553/89, 1553/91, 1553/93, 1553/95, 1553/97

  2019-01-22 11:31:34

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza drugie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach, dz. 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/14, 1716/15 i 1716/16

  2019-01-18 14:22:26

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dotyczy: dz. 1553/77, 1553/79, 1553/81, 1533/83, 1553/85, 1553/87, 1553/89, 1553/91, 1553/93, 1553/95, 1553/97

  2018-11-19 14:41:38

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dotyczy: dz. 1716/11, 1716/12, 1716/13, 1716/14, 1716/15 i 1716/16

  2018-08-09 15:42:53

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ósmy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach, dz. 1716/4

  2018-08-09 15:36:14

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach, dz. 1553/9

  2018-07-19 14:50:42

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza trzecie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach

  2018-04-16 11:05:40

  Obwieszczenie o drugiej licytacji publicznej ruchomości

  2018-04-12 10:36:20

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza siódme ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dotyczy: dz. 1716/4, 1716/5

  2018-02-26 08:23:17

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dotyczy dz. 388/2, 544

  2018-01-30 12:28:06

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza drugie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach - dotyczy działek nr: 1553/46, 1553/49, 1553/54, 1553/55, 1553/56, 1553/57, 1553/58

  2018-01-17 13:33:10

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza szóste ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach

  2017-11-20 13:02:40

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach

  2017-09-15 10:42:10

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza piąte ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach

  2017-09-04 15:13:16

  Strony: 1 2 3 4