OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Sprzedaż nieruchomości

  Strony: 1 2 3 4

  ZARZĄD POWIATU OSTROWSKIEGO

  2015-04-16 11:15:07

  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.  zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 16 kwietnia 2015 roku na tablicy ogłoszeń w...

  Informacja o wywieszeniu wykazu

  2015-03-13 15:03:37

  Starosta Ostrowski

  STAROSTA OSTROWSKI

  2014-12-19 10:01:29

  działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.  zm.) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18 grudnia 2014 roku na tablicy ogłoszeń w...

  Drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Gimnazjalnej, oznaczonej w obrębie 0077 numerem działki 15/2, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.

  2014-12-11 14:25:45

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach

  2014-12-11 11:08:19

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego ogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach

  2014-12-11 09:41:24

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY Nieruchomość stanowi własność Powiatu Ostrowskiego

  2014-10-23 14:20:09

  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Gimnazjalnej

  2014-09-10 14:42:06

  Trzeci ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 1553/73

  2014-08-29 13:10:44

  Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Przygodzicach przy ul Przedmieście, oznaczonej numerem działki 222/1

  2014-08-29 08:02:46

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonej w Przygodzicach przy ulicy Przedmieście

  2014-08-12 13:03:27

  Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn.  zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń...

  II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości Powiatu Ostrowskiego położony w Przygodzicach

  2014-06-12 15:33:07

  Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach dz. 1715/1

  2014-01-10 10:27:16

  Ogłoszenie o trzecich przetargach na sprzedaż nieruchomości Powiatu Ostrowskiego, położonych w Przygodzicach w rejonie ulic Wysockiej i Ogrodowej

  2013-02-27 14:04:51

  Wykaz nieruchomości Powiatu Ostrowskiego przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Wykaz dotyczy nieruchomości rolnych położonych w Przygodzicach, oznaczonych nu,erami działek 1715/2, 1715/3, 1715/4

  2013-02-27 11:11:43

  STAROSTA OSTROWSKI działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiado

  2012-11-09 13:55:40

  STAROSTA OSTROWSKI działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiado

  2012-11-09 13:23:27

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego na podstawie art. 35 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2004.261.2603 z późn. zmianam

  2012-06-14 14:20:24

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego na podstawie art. 35 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) poda

  2012-06-14 13:41:04

  Zarząd Powiatu Ostrowskiegoogłasza ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomościpołożonych w Przygodzicach

  2012-06-14 11:13:44

  Strony: 1 2 3 4